Công văn số 1446/STNMT-VP ngày 14/06/2021

14/06/2021

V/v tiếp tục gia hạn thông báo mời thầu qua mạng lần 3 gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1446/STNMT-VP
Ngày ký14/06/2021
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnV/v tiếp tục gia hạn thông báo mời thầu qua mạng lần 3 gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tải file Tải file

NỘI DUNG

V/v tiếp tục gia hạn thông báo mời thầu qua mạng lần 3 gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan