Công văn số 1421/STNMT-QLMT ngày 27/05/2022

27/05/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1421/STNMT-QLMT
Ngày ký27/05/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnV/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”
Tải file Tải file
Văn bản đính kèmDTM NMDG DT2 tham van full.pdf

NỘI DUNG

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan