Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020

29/06/2020

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số14/2020/QĐ-UBND
Ngày ký24/6/2020
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnBan hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan