Kết luận số 13/KL-STNMT ngày 27/4/2020

20/05/2020

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Càng Long

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKết luận
Số13/KL-STNMT
Ngày ký27/4/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnKết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Càng Long
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Càng Long

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan