Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020

19/11/2020

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuậtkiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông tư
Số13/2020/TT-BTNMT
Ngày ký30/10/2020
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnBan hành định mức kinh tế - kỹ thuậtkiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuậtkiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan