Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020

24/06/2020

Ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số13/2020/QĐ-UBND
Ngày ký22/6/2020
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnBan hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan