Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

04/08/2020

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số13/2019/QĐ-UBND
Ngày ký31/7/2020
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnBan hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan