Kết luận số 12/KL-STNMT ngày 23/11/2021

25/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về TNN đối với CT WOO Sung Global Vina

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKết luận
Số12/KL-STNMT
Ngày ký23/11/2021
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnKết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về TNN đối với CT WOO Sung Global Vina
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Kết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về TNN đối với CT WOO Sung Global Vina

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan