Quyết định số 1241/QĐ-STNMT ngày 16/9/2020

18/09/2020

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số1241/QĐ-STNMT
Ngày ký16/9/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnCông bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan