Công văn số 1074/STNMT-VP ngày 08/05/2020

12/05/2020

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1074/STNMT-VP
Ngày ký08/05/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnV/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Tải file Tải file
Văn bản đính kèmDu_thao_NQ_phi_TNMT.docx
Du_thao_to_trinh.docx

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan