Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/07/2020

16/10/2020

Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số1055/QĐ-TTg
Ngày ký20/07/2020
Cơ quan ban hànhChính phủ
Trích yếu văn bảnVề việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan