Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

04/08/2022

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số10/2012/NQ-HĐND
Ngày ký19/7/2012
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnVề việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan