Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022

12/07/2022

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số08/2022/NQ-HĐND
Ngày ký07/07/2022
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnQuy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan