Lịch làm việc số 07/LCT-STNMT ngày 21/02/2022

22/02/2022

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 21 đến 26/02/2022

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnLịch làm việc
Số07/LCT-STNMT
Ngày ký21/02/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bản Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 21 đến 26/02/2022
Tải file Tải file

NỘI DUNG

 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 21 đến 26/02/2022

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan