Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/08/2020

16/10/2020

Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c Khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 20/07/2019 của Chính phủ về bảo tồn và bảo vệ bền vững các vùng đất ngập nước

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông tư
Số07/2020/TT-BTNMT
Ngày ký31/08/2020
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnQuy định chi tiết các nội dung tại điểm c Khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 20/07/2019 của Chính phủ về bảo tồn và bảo vệ bền vững các vùng đất ngập nước
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c Khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 20/07/2019 của Chính phủ về bảo tồn và bảo vệ bền vững các vùng đất ngập nước

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan