Thông tư số 06/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

03/09/2020

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông tư
Số06/VBHN-BTNMT
Ngày ký7/8/2020
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnQuy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan