Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07/5/2020

11/05/2020

Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số04/NQ-HĐND
Ngày ký07/5/2020
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnThông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan