Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 3/6/2020

05/06/2020

Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông tư
Số04/2020/TT-BTNMT
Ngày ký3/6/2020
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnQuy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan