Nghị quyết số 03/NQ-HĐND-K9 ngày 19/03/2021

22/03/2021

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(không gửi giấy)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số03/NQ-HĐND-K9
Ngày ký19/03/2021
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnNghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(không gửi giấy)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(không gửi giấy)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan