Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Thông báo lựa chọn đơn vị thi cong và đơn vị kiểm tra nghiệm thu Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc bản đồ địa chính khu vực Cồn Vượt ( 18/10/2017 )
Thông báo lựa chọn đơn vị thi cong và đơn vị kiểm tra nghiệm thu Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc bản đồ địa chính khu vực Cồn Vượt
 
Thông báo hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lý Thanh Hùng ( 19/10/2017 )
Thông báo hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lý Thanh Hùng, đất tọa lạc tại ấp Ngãi Hưng, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 
Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại khu tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng ( 26/09/2017 )
Ngày 23/9/2017, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã tổ chức chuyến về nguồn tại khu tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và kết hợp giao lưu với Đoàn thanh niên xã Phước Hậu, huyện Long Hồ và Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16 đến ngày 20/10/2017 ( 17/10/2017 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16 đến ngày 20/10/2017
 
 
Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-UBND và 859/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ( 08/06/2017 )
Ngày 24/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp thực hiện hồ sơ liên quan dến lĩnh vực nhà đất giữa Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 
BẢN TIN DỰ BÁO ĐỘ MẶN Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2016 ( 06/06/2016 )
TÓM TẮT TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 21/5 ĐẾN 31/5/2016:
 
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 10 NĂM 2017 (Tài liệu tham khảo cho Tỉnh Trà Vinh) ( 16/10/2017 )
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 10 NĂM 2017 (Tài liệu tham khảo cho Tỉnh Trà Vinh)
 
Cung cấp mẫu đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD của cửa hàng kinh doanh xăng dầu ( 23/08/2017 )
Cung cấp mẫu đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD của cửa hàng kinh doanh xăng dầu
 
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững ( 07/06/2016 )
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững, đất tọa lạc tại ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cầu Kè. ( 18/12/2015 )
Vừa qua tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Kè tổ chức hội thảo đánh giá Phương án “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cam kết bảo vệ môi trường huyện Cầu Kè”.
 
 

Bản đồ thời tiết