Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Thông báo xét tuyển viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 ( 09/03/2020 )
Thông báo xét tuyển viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2020
 
Thông báo xét tuyển viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 ( 09/03/2020 )
Thông báo xét tuyển viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2020
 
Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND huyện Càng Long ( 16/03/2020 )
Ngày 13/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Càng Long để nghe địa phương báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và Môi trường. Qua đó Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Lãnh đạo UBND huyện thống nhất một số nội dung để chỉ đạo xử lý, tháo gỡ những vướng mắc này nhằm giúp công tác quản lý nhà nước lĩnh vực TNMT thời gian tới càng tốt hơn
 
CHUYÊN MỤC MÔI TRƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2019 ( 30/12/2019 )
CHUYÊN MỤC MÔI TRƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2019
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 23/3/2019 đến ngày 27/3/2019 ( 24/03/2020 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 23/3/2019 đến ngày 27/3/2019
 
 
DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( 26/02/2020 )
DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 
TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THUỶ VĂN NĂM 2019 TỈNH TRÀ VINH ( 15/01/2020 )
TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THUỶ VĂN NĂM 2019 TỈNH TRÀ VINH
 
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường ( 02/04/2019 )
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường
 
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 ( 21/01/2020 )
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ( 28/12/2018 )
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh về việc hành động cải thiện cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xem đây là công tác trọng tâm để bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên
 
 
DANH MỤC DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ( 12/03/2020 )
Ban hành kèm theo Quyết định số: 2136/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bản đồ thời tiết