Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Thông báo về việc tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường ( 12/08/2019 )
Thông báo về việc tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 
Hoạt động chào mừng Tết Trung thu năm 2019 ( 18/09/2019 )
Ngày 13/9/2019 Công đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Họp mặt ôn lại truyền thống, đọc Thư chúc Tết Trung thu năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và tổ chức các trò chơi dân gian cho các cháu thiếu nhi là con, cháu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nhân dịp Tết Trung thu năm 2019
 
CHUYÊN MỤC MÔI TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2019 ( 06/08/2019 )
CHUYÊN MỤC MÔI TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2019
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 ( 11/09/2019 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
 
 
Trà Vinh tăng cường công tác quản lý đối với việc khai thác lớp đất mặt, đất sét dưới dạng cải tạo đất sản xuất nông nghiệp ( 17/07/2019 )
Trong thời gian qua, tình hình khai thác lớp đất mặt và đất sét dưới dạng cải tạo đất trên những ruộng lúa gò cao, ao hồ khá phổ biến gây khó khăn cho công tác quản lý nguồn tài nguyên này. Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/11/2012 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc khai thác lớp đất mặt, cát giồng và đất sét dưới dạng cải tạo đất sản xuất nông nghiệp. Sau thời gian thực hiện Chỉ thị đã mang lại những kết quả tích cực.
 
Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ( 17/07/2019 )
Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TUẦN III THÁNG 7 NĂM 2019 ( 01/08/2019 )
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TUẦN III THÁNG 7 NĂM 2019
 
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường ( 02/04/2019 )
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường
 
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 ( 23/05/2019 )
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ( 28/12/2018 )
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh về việc hành động cải thiện cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xem đây là công tác trọng tâm để bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên
 
 

Bản đồ thời tiết