Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Trà Vinh ( 09/07/2019 )
Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Trà Vinh
 
TRÀ VINH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 17/07/2019 )
TRÀ VINH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ( 17/07/2019 )
Ngày 31/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1670/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có Hợp phần Biến đổi khí hậu.
 
Chủ đề tháng 12: Bảo vệ môi trường là bảo vệ cho chính mình ( 24/12/2018 )
Chuyên mục môi trường tháng 12 năm 2018; Chủ đề tháng 12: Bảo vệ môi trường là bảo vệ cho chính mình
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 ( 17/07/2019 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
 
 
Trà Vinh tăng cường công tác quản lý đối với việc khai thác lớp đất mặt, đất sét dưới dạng cải tạo đất sản xuất nông nghiệp ( 17/07/2019 )
Trong thời gian qua, tình hình khai thác lớp đất mặt và đất sét dưới dạng cải tạo đất trên những ruộng lúa gò cao, ao hồ khá phổ biến gây khó khăn cho công tác quản lý nguồn tài nguyên này. Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/11/2012 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc khai thác lớp đất mặt, cát giồng và đất sét dưới dạng cải tạo đất sản xuất nông nghiệp. Sau thời gian thực hiện Chỉ thị đã mang lại những kết quả tích cực.
 
Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ( 17/07/2019 )
Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 
Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và một số giải pháp triển khai ứng phó ( 17/07/2019 )
Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và một số giải pháp triển khai ứng phó
 
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường ( 02/04/2019 )
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường
 
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 ( 23/05/2019 )
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ( 28/12/2018 )
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh về việc hành động cải thiện cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xem đây là công tác trọng tâm để bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên
 
 

Bản đồ thời tiết