Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Thông báo lần 2 về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu số 03: Giám sát lắp đặt thiết bị Dự toán: Mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè; xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang; 04 xã đảo huyện Duyên Hải ( 19/11/2019 )
Thông báo lần 2 về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu số 03: Giám sát lắp đặt thiết bị Dự toán: Mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè; xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang; 04 xã đảo huyện Duyên Hải
 
Thông báo lần 2 về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu số 03: Giám sát lắp đặt thiết bị Dự toán: Mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè; xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang; 04 xã đảo huyện Duyên Hải ( 19/11/2019 )
Thông báo lần 2 về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu số 03: Giám sát lắp đặt thiết bị Dự toán: Mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè; xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang; 04 xã đảo huyện Duyên Hải
 
Đại Hội chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022 ( 14/11/2019 )
Thực hiện Kế hoạch số 922-KH/ĐUSTNMT ngày 28/8/2019 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội đảng bộ Sở Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Được sự chấp thuận của Đảng ủy sở, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/11/2019 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổ chức Đại Hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Tuấn – phó Bí thư Đảng ủy, cùng 18/21 đảng viên của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.
 
CHUYÊN MỤC MÔI TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2019 ( 06/08/2019 )
CHUYÊN MỤC MÔI TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2019
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 ( 19/11/2019 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019
 
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ( 27/09/2019 )
TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
 
Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ( 17/07/2019 )
Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 9 NĂM 2019 TỈNH TRÀ VINH ( 27/09/2019 )
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 9 NĂM 2019 TỈNH TRÀ VINH
 
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường ( 02/04/2019 )
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường
 
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 ( 23/05/2019 )
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ( 28/12/2018 )
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh về việc hành động cải thiện cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xem đây là công tác trọng tâm để bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên
 
 

Bản đồ thời tiết