Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 ( 23/05/2019 )
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019
 
Thông báo mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm ( 20/05/2019 )
Thông báo mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm
 
Chi đoàn Tài nguyên - Môi trường thị xã Duyên Hải “TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC – NHIỆT HUYẾT TÌNH NGUYỆN” ( 06/05/2019 )
Chi đoàn Tài nguyên - Môi trường thị xã Duyên Hải “TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC – NHIỆT HUYẾT TÌNH NGUYỆN”
 
Chủ đề tháng 12: Bảo vệ môi trường là bảo vệ cho chính mình ( 24/12/2018 )
Chuyên mục môi trường tháng 12 năm 2018; Chủ đề tháng 12: Bảo vệ môi trường là bảo vệ cho chính mình
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 ( 21/05/2019 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019
 
 
Hưởng ứng ngày nước thế giới (22/3) và ngày khí tượng thế giới (23/3) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ( 06/05/2019 )
Hưởng ứng ngày nước thế giới (22/3) và ngày khí tượng thế giới (23/3) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 5 NĂM 2019 (Tài liệu tham khảo cho Tỉnh Trà Vinh) ( 20/05/2019 )
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 5 NĂM 2019 (Tài liệu tham khảo cho Tỉnh Trà Vinh)
 
Huyện Trà Cú tăng cường mô hình thu gom rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và thuỷ sản ( 13/05/2019 )
Trong quá trình sử dụng thuốc BVTV cho cây trồng, do vô tình hay cố ý, người nông dân đã vứt vỏ (chai, bao bì) thuốc BVTV ra đồng ruộng. Tình trạng này là nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí), ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Phòng Tài nguyên và Môi trương huyện Trà Cú đang tích cực triển khai mô hình hiệu quả về thu gom bao bì BVTV sau sử dụng.
 
Các chủ trương lớn và giải pháp chủ yếu trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ( 02/04/2019 )
Các chủ trương lớn và giải pháp chủ yếu trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường ( 02/04/2019 )
Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường
 
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 ( 23/05/2019 )
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ( 28/12/2018 )
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh về việc hành động cải thiện cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xem đây là công tác trọng tâm để bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên
 
 

Bản đồ thời tiết