Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018 ( 12/09/2018 )
Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018
 
Chuyên mục môi trường tháng 12 năm 2017 ( 23/05/2018 )
Chuyên mục môi trường tháng 12 năm 2017
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 ( 18/09/2018 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018
 
 
Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh ( 25/01/2018 )
Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh
 
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 9 NĂM 2018 (Tài liệu tham khảo cho Tỉnh Trà Vinh) ( 14/09/2018 )
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 9 NĂM 2018 (Tài liệu tham khảo cho Tỉnh Trà Vinh)
 
Cung cấp mẫu đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD của cửa hàng kinh doanh xăng dầu ( 23/08/2017 )
Cung cấp mẫu đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD của cửa hàng kinh doanh xăng dầu
 
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững ( 07/06/2016 )
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững, đất tọa lạc tại ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
 
Công bố công khai giao, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 ( 10/09/2018 )
Công bố công khai giao, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018
 
Càng Long khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 15 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh, năm 2017 ( 27/04/2018 )
Huyện Càng Long tổ chức Hội nghị sơ kết quý 1 năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, tại hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho 02 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 15 và Kế hoạch số 01 năm 2017
 
 

Bản đồ thời tiết