Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Thông báo thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 ( 30/11/2017 )
Thông báo thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
 
Thông báo hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Trần Thị Gấm ( 04/12/2017 )
Thông báo hủy Giấy chứng nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Trần Thị Gấm, đất tọa lạc tại ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 04 đến ngày 08/12/2017 ( 05/12/2017 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 04 đến ngày 08/12/2017
 
 
Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-UBND và 859/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ( 08/06/2017 )
Ngày 24/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp thực hiện hồ sơ liên quan dến lĩnh vực nhà đất giữa Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 
BẢN TIN DỰ BÁO ĐỘ MẶN Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2016 ( 06/06/2016 )
TÓM TẮT TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TỪ NGÀY 21/5 ĐẾN 31/5/2016:
 
TIN CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG ( 04/12/2017 )
Kỳ triều cường rằm tháng Mười một âm lịch năm Đinh Dậu
 
Cung cấp mẫu đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD của cửa hàng kinh doanh xăng dầu ( 23/08/2017 )
Cung cấp mẫu đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD của cửa hàng kinh doanh xăng dầu
 
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững ( 07/06/2016 )
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững, đất tọa lạc tại ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cầu Kè. ( 18/12/2015 )
Vừa qua tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Kè tổ chức hội thảo đánh giá Phương án “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cam kết bảo vệ môi trường huyện Cầu Kè”.
 
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( 24/11/2017 )
Huyện ủy Càng Long tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 
 

Bản đồ thời tiết