Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Nội dung điều chỉnh Quy hoạch tổng thể trên Cổng thông tin điện tử ( 14/01/2019 )
Nội dung điều chỉnh Quy hoạch tổng thể trên Cổng thông tin điện tử
 
Báo cáo Công tác Tuyên giáo tháng 01, Chương trình Công tác tháng 02/2019 (Từ ngày 15/12/2018 đến 15/01/2018) ( 16/01/2019 )
Báo cáo Công tác Tuyên giáo tháng 01, Chương trình Công tác tháng 02/2019 (Từ ngày 15/12/2018 đến 15/01/2018)
 
Hướng dẫn học tập và tuyên truyền Nghị Quyết năm 2019 của Tỉnh ủy ( 14/01/2019 )
Hướng dẫn học tập và tuyên truyền Nghị Quyết năm 2019 của Tỉnh ủy
 
Chủ đề tháng 12: Bảo vệ môi trường là bảo vệ cho chính mình ( 24/12/2018 )
Chuyên mục môi trường tháng 12 năm 2018; Chủ đề tháng 12: Bảo vệ môi trường là bảo vệ cho chính mình
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 ( 15/01/2019 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019
 
 
Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung chương IV Luật đất đai ( 28/12/2018 )
Ngày 20/11/2018, Quốc hội chính thức thông qua Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
 
Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh ( 25/01/2018 )
Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh
 
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 01 NĂM 2019 (Tài liệu tham khảo cho Tỉnh Trà Vinh) ( 15/01/2019 )
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 01 NĂM 2019 (Tài liệu tham khảo cho Tỉnh Trà Vinh)
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ( 28/12/2018 )
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh về việc hành động cải thiện cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xem đây là công tác trọng tâm để bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên
 
Cuộc thi thanh niên với biển, đảo ( 29/09/2018 )
Ngày 29/9/2018 Chi cục Biển và đảo phối hợp Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc thi “ Thanh niên với biển, đảo” được tổ chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, cùng tham dự cuộc thi có sự góp mặt của Xã đoàn kết nghĩa xã Tân An, huyện Càng Long.
 
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững ( 07/06/2016 )
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững, đất tọa lạc tại ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
 
Công bố công khai giao, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 ( 10/09/2018 )
Công bố công khai giao, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh ( 28/12/2018 )
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh về việc hành động cải thiện cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xem đây là công tác trọng tâm để bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên
 
 

Bản đồ thời tiết