Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan ( 19/06/2018 )
Được sự thống nhất của Ban Thư ký Quỹ Môi trường toàn cầu (Global Enviroment Facility -GEF) và sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thư ký GEF tổ chức kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng
 
Tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan ( 19/06/2018 )
Được sự thống nhất của Ban Thư ký Quỹ Môi trường toàn cầu (Global Enviroment Facility -GEF) và sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thư ký GEF tổ chức kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng
 
Chuyên mục môi trường tháng 12 năm 2017 ( 23/05/2018 )
Chuyên mục môi trường tháng 12 năm 2017
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 ( 19/06/2018 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018
 
 
Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà VInh ( 25/01/2018 )
Quyết định về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà VInh
 
Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh ( 25/01/2018 )
Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh
 
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 6 NĂM 2018 (Tài liệu tham khảo cho Tỉnh Trà Vinh) ( 14/06/2018 )
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TUẦN II THÁNG 6 NĂM 2018 (Tài liệu tham khảo cho Tỉnh Trà Vinh)
 
Cung cấp mẫu đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD của cửa hàng kinh doanh xăng dầu ( 23/08/2017 )
Cung cấp mẫu đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD của cửa hàng kinh doanh xăng dầu
 
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững ( 07/06/2016 )
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững, đất tọa lạc tại ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cầu Kè. ( 18/12/2015 )
Vừa qua tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Kè tổ chức hội thảo đánh giá Phương án “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cam kết bảo vệ môi trường huyện Cầu Kè”.
 
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 ( 07/02/2018 )
QĐ về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
 
Càng Long khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 15 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh, năm 2017 ( 27/04/2018 )
Huyện Càng Long tổ chức Hội nghị sơ kết quý 1 năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, tại hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho 02 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 15 và Kế hoạch số 01 năm 2017
 
 

Bản đồ thời tiết