Tin tức, Sự kiện
 
TRANG LIÊN KẾT
Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh ( 25/01/2018 )
Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh
 
Thông báo hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận bị mất và cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Trưng ( 12/02/2018 )
Thông báo hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận bị mất và cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Trưng, địa chỉ thửa đất tại khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
 
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 ( 31/01/2018 )
Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018
 
 
Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà VInh ( 25/01/2018 )
Quyết định về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà VInh
 
Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh ( 25/01/2018 )
Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh
 
TIN CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG VÀ XÂM NHẬP MẶN ( 08/02/2018 )
Kỳ triều cường Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất
 
Kinh nghiệm xây dựng mô hình tuyến đường xanh- sạch- đẹp ở Thị trấn Càng Long và xã Nhị Long Phú ( 31/01/2018 )
Thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh, cụ thể là Công văn số 272/STNMT-CCBVMT, ngày 28/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc xây dựng tuyến đường xanh- sạch- đẹp, thị trấn Càng Long và xã Nhị Long Phú có những cách làm hay cũng như có những kinh nghiệm để xây dựng mô hình tuyến đường xanh- sạch- đẹp được thành công và phát huy nhân rộng
 
Cung cấp mẫu đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD của cửa hàng kinh doanh xăng dầu ( 23/08/2017 )
Cung cấp mẫu đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó SCTD của cửa hàng kinh doanh xăng dầu
 
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững ( 07/06/2016 )
Thông báo hủy giấy chứng nhận bị mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Trần Văn Dững, đất tọa lạc tại ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cầu Kè. ( 18/12/2015 )
Vừa qua tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Kè tổ chức hội thảo đánh giá Phương án “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cam kết bảo vệ môi trường huyện Cầu Kè”.
 
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 ( 07/02/2018 )
QĐ về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
 
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( 24/11/2017 )
Huyện ủy Càng Long tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 
 

Bản đồ thời tiết