TRANG LIÊN KẾT
TIN HOẠT ĐỘNG
Ngày 13/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Càng Long để nghe địa phương báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và Môi trường. Qua đó Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Lãnh đạo UBND huyện thống nhất một số nội dung để chỉ đạo xử lý, tháo gỡ những vướng mắc này nhằm giúp công tác quản lý nhà nước lĩnh vực TNMT thời gian tới càng tốt hơn Chi tiết