TRANG LIÊN KẾT

Huyện Càng Long tăng cường đối phó dịch tả lợn Châu Phi

Từ khi công bố dịch bệnh tả lợn Châu Phi xảy ra đầu tiên tại xã Huyền Hội, mặc dù các ngành chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát dập dịch, thế nhưng tình hình dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa dập tắt được và đã lây lan sang một số địa bàn khác trên địa bàn huyện

Chi tiết

Trà Vinh tăng cường công tác quản lý đối với việc khai thác lớp đất mặt, đất sét dưới dạng cải tạo đất sản xuất nông nghiệp

Trong thời gian qua, tình hình khai thác lớp đất mặt và đất sét dưới dạng cải tạo đất trên những ruộng lúa gò cao, ao hồ khá phổ biến gây khó khăn cho công tác quản lý nguồn tài nguyên này. Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/11/2012 về việc tăng cường công tác quản lý...

Chi tiết