TRANG LIÊN KẾT

Kinh nghiệm xây dựng mô hình tuyến đường xanh- sạch- đẹp ở Thị trấn Càng Long và xã Nhị Long Phú

Thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh, cụ thể là Công văn số 272/STNMT-CCBVMT, ngày 28/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc xây dựng tuyến đường xanh- sạch- đẹp, thị trấn Càng Long và xã Nhị Long Phú có những cách làm hay cũng như có những kinh...

Chi tiết

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cầu Kè.

Vừa qua tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Kè tổ chức hội thảo đánh giá Phương án “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cam kết bảo vệ môi trường huyện Cầu Kè”.

Chi tiết

Bản đồ thời tiết