TRANG LIÊN KẾT

Huyện Trà Cú tăng cường mô hình thu gom rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và thuỷ sản

Trong quá trình sử dụng thuốc BVTV cho cây trồng, do vô tình hay cố ý, người nông dân đã vứt vỏ (chai, bao bì) thuốc BVTV ra đồng ruộng. Tình trạng này là nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí), ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Phòng Tài nguyên và Môi trương huyện Trà...

Chi tiết