Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Số 478A đường Mậu Thân - khóm 3 - phường 6 - Tp Trà Vinh

Điện thoại: 0743.840280 Fax:0743.840160

Email: stnmt@travinh.gov.vn

Liên hệ

 

  


Bản đồ thời tiết