Tài nguyên nước

Phổ biến Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Tài nguyên nước 14/04/2020

Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, gồm 73 điều. Trong đó đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm

Hưởng ứng ngày Nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới 2020

Tài nguyên nước 18/03/2020

Ngày 09/3/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1182/BTNMT-TĐKTTT gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tài nguyên nước 17/07/2019

Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thực trạng hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tài nguyên nước 17/07/2019

Thực trạng hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.