Tài nguyên nước

Những quy định mới về việc giao khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Tài nguyên nước 24/02/2021

Ngày 10/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2021

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC CUỐI THÁNG 11/2020

Tài nguyên nước 19/11/2020

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC CUỐI THÁNG 11/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, lưu lượng khai thác 40.000 m3/ngày đêm.

Tài nguyên nước 09/11/2020

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/11/2020 (thứ Ba), tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã diễn ra cuộc họp thông qua Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt Kênh 3/2 do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải làm chủ đầu tư, lưu lượng khai thác là 40.000 m3/ngày đêm.

Bản tin Tài nguyên nước số 07 năm 2020

Tài nguyên nước 25/08/2020

Bản tin Tài nguyên nước số 07 năm 2020

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Tài nguyên nước 11/05/2020

Ngày 07/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2468/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Phổ biến Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Tài nguyên nước 14/04/2020

Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, gồm 73 điều. Trong đó đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm

Hưởng ứng ngày Nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới 2020

Tài nguyên nước 18/03/2020

Ngày 09/3/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1182/BTNMT-TĐKTTT gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tài nguyên nước 17/07/2019

Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thực trạng hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tài nguyên nước 17/07/2019

Thực trạng hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.