Môi trường

Đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện Càng Long.

Môi trường 22/02/2021

Thực hiện Công văn số 318/STNMT-QLMT ngày 09/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường thu gom chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Kết quả trên địa bàn huyện đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ đường phố sáng-xanh-sạch-đẹp, phương án thu gom, xử lý rác trước và sau Tết đã được các đơn vị chủ động triển khai thực hiện.

Kết quả vận hành mô hình lò đốt rác thải trường học.

Môi trường 03/02/2021

Ngày 19-20/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra các mô hình Lò đốt rác thải tại các trường học.

Mô hình câu lạc bộ phụ nữ “Hạn chế sử dụng túi ni lông và nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần” trên địa bàn huyện Càng Long.

Môi trường 15/01/2021

Triển khai Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp giám thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Càng Long phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ra mắt nhiều mô hình câu lạc bộ phụ nữ “Hạn chế sử dụng túi ni lông và nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần” trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện.

Tập huấn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho nhân dân xã Tân Bình và An Trường A, huyện Càng Long

Môi trường 08/01/2021

Từ ngày 04 -05/01/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tập huấn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho 100 hộ dân xã Tân Bình và An Trường A, huyện Càng Long. Tại buổi tập huấn đã cấp cho mỗi hộ gia đình 2 sọt phân loại rác, 1 thùng ủ rác hữu cơ gia đình và tài liệu hướng dẫn phân loại rác, bướm tin tuyên truyền Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Mô hình giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn huyện Càng Long.

Môi trường 08/01/2021

Triển khai Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; huyện Càng Long đã triển khai thực hiện các mô hình ở các trường học và cụm hành chính tập trung ở các xã, thị trấn. Qua đó dần dần nâng cao ý thức, góp phần thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đảm bảo tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới.

Các hoạt động về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Môi trường 04/01/2021

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 4212/KHPH.P.TNMT-HLHPN ngày 30/11/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường đến Cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Môi trường 04/01/2021

Thực hiện Công văn số 2904/UBND-NC, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố tiến hành khảo sát và kiểm tra đối với các Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trong khu vực dân cư đô thị.

Thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn huyện Càng Long.

Môi trường 25/12/2020

Thực hiện Công văn số 91/CCBVTV ngày 07/12/2020 của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, ngày 24/12/2020 huyện Càng Long đã chuyển giao 1.283 kg cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.

Hội thi tìm hiểu môi trường Chủ đề: "Hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần" cùng với Chương trình: "lấy rác đổi quà".

Môi trường 01/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 30/3/2020 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc Xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, quyết tâm xây dựng tỉnh Trà Vinh xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện, đáng nhớ. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh phối hợp với Đoàn Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thi tìm hiểu môi trường Chủ đề: "Hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần" cùng với Chương trình: "lấy rác đổi quà".

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết dự án đánh giá hiện trạng và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Môi trường 03/11/2020

Về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết dự án đánh giá hiện trạng và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh