Môi trường

Huyện Càng Long công nhận thêm 6 tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp trong năm 2021.

Môi trường 25/10/2021

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký xây dựng tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp theo Công văn số 272/STNMT-CCBVMT, ngày 28/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay đã Quyết định công nhận 6 tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp.

Chọn đơn vị tư vấn HSMT DA Mở rộng nâng cấp quan trắc MT thông minh

Môi trường 20/10/2021

Chọn đơn vị tư vấn HSMT DA Mở rộng nâng cấp quan trắc MT thông minh

Tổ chức thu gom rác thải, phụn xịt khử khuẩn tại toàn bộ khu vực Chốt kiểm tra y tế cầu Cổ Chiên.

Môi trường 15/10/2021

Do số lượng người từ các tỉnh, thành phố trở về đến các Chốt kiểm tra y tế để vào địa bàn tỉnh Trà Vinh rất nhiều, nhất là Chốt kiểm tra y tế cầu Cổ Chiên, từ đó đã phát sinh một lượng lớn rác thải sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, làm mất vẻ mỹ quan của khu vực, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực Chốt kiểm tra y tế cầu Cổ Chiên và khu vực người dân tập kết chờ vào tỉnh Trà Vinh theo quy định.

Thành phố Trà Vinh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021.

Môi trường 15/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 2735/STNMT-QLMT ngày 23/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 và Công văn số 3747/UBND-KTTH ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố xây dựng Kế hoạch số 904/KH-P.TN&MT, ngày 08/10/2021 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Thực hiện thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, kính thủy tinh vỡ, bóng đèn, ti vi hư hỏng trên địa bàn huyện Châu Thành.

Môi trường 13/10/2021

Vào ngày 29/9/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường có hợp đồng với CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại đợt 1 năm 2021 với khối lượng 3.500 kg bao gồm bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, kính thủy tinh vỡ, bóng đèn, ti vi hư hỏng trên địa bàn huyện Châu Thành để xử lý đúng theo quy định về xử lý chất thải nguy hại.

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn huyện Càng Long

Môi trường 11/10/2021

Thực hiện Công văn số 2735/STNMT-QLMT ngày 23/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, UBND huyện Càng Long chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch phù hợp tình hình diễn biến, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản sau dịch bệnh Covid-19.

Môi trường 07/10/2021

nhằm có phương án xử lý, ứng phó kịp thời đối với các vấn đề phát sinh do ô nhiễm môi trường gây ra, đặc biệt là trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Càng Long chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình ô nhiễm môi trường, đồng thời Đoàn kiểm tra khai thác khoáng sản huyện tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý trường hợp khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Môi trường 13/08/2021

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 17/11/2020, với 16 Chương và 171 Điều, đã giảm 04 chương và tăng 01 điều so với Luật BVMT năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, riêng khoản 3 Điều 29 (đánh giá sơ bộ tác động môi trường) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/7/2021 về triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Môi trường 13/08/2021

Tỉnh Trà Vinh tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14/5/2021 và ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1844/UBND-NN ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Giải pháp, lộ trình tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Môi trường 12/08/2021

Ngày 23/7/2021 UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn.