Môi trường

Thông báo về việc mời tham gia lập Đề cương Dự án “Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023”

Môi trường 27/09/2022

Thông báo về việc mời tham gia lập Đề cương Dự án “Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023”

Về việc mời chào giá đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

Môi trường 19/07/2022

Về việc mời chào giá đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

Đính chính số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường của huyện Tiểu Cần

Môi trường 19/07/2022

Đính chính số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường của huyện Tiểu Cần

Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022

Môi trường 11/07/2022

Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức chỉnh trang, làm sạch cơ quan, đơn vị; sắp xếp, vệ sinh phòng làm việc; chăm sóc cây xanh kẻ vạch đỗ xe trong khuôn viên Sở Tài nguyên và Môi trường và thu gom rác thải nhựa tuyến đường Mậu Thân

Thông báo Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt

Môi trường 29/06/2022

Thông báo Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt

Về việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Môi trường 09/06/2022

Về việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Thông báo về việc mời đơn vị tham gia tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Môi trường 12/05/2022

Thông báo về việc mời đơn vịtham gia tổ chứcđào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Môi trường 09/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2022.

Thông báo Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt

Môi trường 22/04/2022

Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt

Thông báo về việc mời các đơn vị/tổ chức đăng ký đặt hàng thực hiện Kế hoạch Vận hành máy chủ của phương án quản lý chất thải rắn

Môi trường 30/03/2022

Thông báo về việc mời các đơn vị/tổ chức đăng ký đặt hàng thực hiện Kế hoạch Vận hành máy chủ của phương án quản lý chất thải rắn