Môi trường

TAI LIEU TRUYEN TRUYEN MT BDKH

Môi trường 26/05/2022

TAI LIEU TRUYEN TRUYEN MT BDKH

Thông báo về việc mời đơn vị tham gia tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Môi trường 12/05/2022

Thông báo về việc mời đơn vịtham gia tổ chứcđào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Môi trường 09/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2022.

Thông báo Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt

Môi trường 22/04/2022

Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt

Thông báo về việc mời các đơn vị/tổ chức đăng ký đặt hàng thực hiện Kế hoạch Vận hành máy chủ của phương án quản lý chất thải rắn

Môi trường 30/03/2022

Thông báo về việc mời các đơn vị/tổ chức đăng ký đặt hàng thực hiện Kế hoạch Vận hành máy chủ của phương án quản lý chất thải rắn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn huyện.

Môi trường 30/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-STNMT ngày 17/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Huyện Càng Long tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 21/3/2022 đến ngày 31/3/2022.

UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy chọn thị trấn Càng Long làm điểm chỉ đạo toàn diện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Môi trường 30/03/2022

Ngày 18/3/2022, UBND huyện Càng Long ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy chọn thị trấn Càng Long làm điểm chỉ đạo toàn diện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Cảnh báo tình trạng sạt lở đất tại khu vực đầu cồn Hô xã Đức Mỹ, huyện Càng Long.

Môi trường 30/03/2022

Thực hiện đề tài khoa học và công nghệ, đề tài: Đánh giái, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến song Cổ Chiên và song Hậu tỉnh Trà Vinh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam hồi cuối tháng 02/2022 đã tiến hành khảo sát thực địa tình hình sạt lở bờ song Cổ Chiên và Sông Hậu qua đó kịp thời báo cáo vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm xảy ra tại khu vực đầu cồn Hô, xã Đức Mỹ đã đến chân cột điện cao thế 110kV uy hiếp sự an toàn của trụ điện, đồng thời báo cáo UBND tỉnh kịp thời có phương hướng xử lý nhằm tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Trên cơ sở báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn số 843/UBND-NN ngày 04/3/2022 chỉ đạo Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra tình trạng sạt lở tại cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long.

Tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý theo chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy năm 2022.

Môi trường 07/03/2022

Thời gian qua, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ngày càng tăng. Các phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa”, thực hiện Chỉ thị số 15 do cấp trên phát động đã được hưởng ứng tích cực và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực nông thôn xe thu gom rác không đến được, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt kết quả chưa cao; tình trạng vứt rác thải ra môi trường không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc bố trí thùng rác có lúc có nơi thiếu kịp thời ít nhiều ảnh hưởng công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện và cần được khắc phục đảm bảo đạt chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy năm 2022.

Kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, đất đai đối với các cơ sở dẫn dụ chim yến trên địa bàn huyện.

Môi trường 05/03/2022

Để quản lý chặt chẽ hơn nữa việc nuôi chim yến trên địa bàn huyện, sáng ngày 04-3-2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Càng Long phối hợp cùng với Tổ Kiểm tra cơ sở dẫn dụ chim yến (còn gọi là nhà yến) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập, UBND xã Tân An và thị trấn Càng Long tiến hành kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường và đất đai đối với một số nhà yến thuộc địa bàn quản lý.