Địa chất và khoáng sản

Thông báo Về việc mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông

Địa chất và khoáng sản 20/05/2022

Thông báo Về việc mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông

Thông báo Hủy Thông báo chọn tư vấn đấu giá chuyên nghiệp tham gia tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 05 mỏ cát sông năm 2022

Địa chất và khoáng sản 16/05/2022

Thông báo Hủy Thông báo chọn tư vấn đấu giá chuyên nghiệp tham gia tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 05 mỏ cát sông năm 2022

Thông báo điều chỉnh thời gian mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) 05 mỏ cát sông

Địa chất và khoáng sản 18/04/2022

Thông báo điều chỉnh thời gian mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) 05 mỏ cát sông

Kết quả quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản năm 2021 trên địa bàn huyện Càng Long.

Địa chất và khoáng sản 02/11/2021

Đoàn Kiểm tra liên ngành về khai thác khoáng sản của huyện trong năm qua đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện Càng Long ban hành các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực khoáng sản. Quán triệt, triển khai đầy đủ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát sông, cát biển, đất cát giồng, đất sét, đất mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Công văn số 5077/UBND-NN ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Do đó trong năm 2021, công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật; công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về khoáng sản đã được các ngành và các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện, cơ bản quản lý chặc chẽ lĩnh vực này, giảm gần 100% số vụ vi phạm về khai thác cát sông so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Địa chất và khoáng sản 28/10/2021

Tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh: Đang giãn cách, vẫn ngang nhiên khai thác khoáng sản không phép.

Địa chất và khoáng sản 24/08/2021

Đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 03 đối tượng ở tỉnh Bến Tre ngang nhiên đưa 02 phương tiện đi khai thác khoáng sản (cát sông) trái phép trên sông Cổ Chiên thuộc địa phận Cồn Cò, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.