Đất đai

Thông báo mời đơn vị tham gia định giá đất cụ thể và xác định giá trị tài sản khu đất P1, tptv (lần 2)

Đất đai 16/11/2022

Thông báo mời đơn vị tham gia định giá đất cụ thể và xác định giá trị tài sản khu đất P1, tptv (lần 2)

Chọn đơn vị tư vấn tham gia xác định giá đất khu ông Bình

Đất đai 08/11/2022

Chọn đơn vị tư vấn tham gia xác định giá đất khu ông Bình

Thông báo mời đơn vị tham gia lập dự án Xây dựng CSDL nền địa lý

Đất đai 19/10/2022

Thông báo mời đơn vị tham gia lập dự án Xây dựng CSDL nền địa lý

Thông báo mời tư vấn lập dự án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đất đai 30/09/2022

Thông báo mời tư vấn lập dự án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Về việc mời chào giá thực hiện lắp bảng thông báo quản lý tại các khu đất năm 2022

Đất đai 29/04/2022

Về việc mời chào giá thực hiện lắp bảng thông báo quản lý tại các khu đất năm 2022

Thông báo mời đơn vị gửi hồ sơ năng lực giao nhiệm vụ thực hiện Phương án quản lý các khu đất năm 2022

Đất đai 07/03/2022

Thông báo mời đơn vị gửi hồ sơ năng lực giao nhiệm vụ thực hiện Phương án quản lý các khu đất năm 2022

Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Càng Long

Đất đai 03/03/2022

Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Càng Long, sáng ngày 01-3-2022, UBND huyện Càng Long tổ chức Hội nghị công bố kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2022.

Mốc tọa độ gửi các Huyện

Đất đai 01/03/2022

Mốc tọa độ gửi các Huyện

Văn phòng đăng ký đất đai tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Đất đai 18/01/2022

Ngày 15/01/2022 Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

09 SỰ KIỆN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

Đất đai 05/01/2022

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BTNMT về công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021.