Biển & Hải đảo

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020

Biển & Hải đảo 05/06/2020

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020

Công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 06 tháng đầu năm 2019

Biển & Hải đảo 17/07/2019

Công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 06 tháng đầu năm 2019.

Các chủ trương lớn và giải pháp chủ yếu trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Biển & Hải đảo 02/04/2019

Các chủ trương lớn và giải pháp chủ yếu trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cuộc thi thanh niên với biển, đảo

Biển & Hải đảo 29/09/2018

Ngày 29/9/2018 Chi cục Biển và đảo phối hợp Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc thi “ Thanh niên với biển, đảo” được tổ chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, cùng tham dự cuộc thi có sự góp mặt của Xã đoàn kết nghĩa xã Tân An, huyện Càng Long.

Ra quân làm sạch bãi biển năm 2017

Biển & Hải đảo 07/06/2017

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-STNMT ngày 16/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển và đảo tổ chức các hoạt động hưởng về việc hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Biển & Hải đảo 25/07/2016

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.