Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 73 VĂN BẢN
  Thông báo số 482/TB-STNMT ngày 19/10/2021

Chọn đơn vị tư vấn HSMT DA Mở rộng nâng cấp quan trắc MT thông minh

  Thông báo số 09/TB-TTKT ngày 14/10/2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức

  Thông báo số 38/TB-ĐGTS-2021 ngày 05/10/2021

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất diện tích 51.898,6 , tọa lạc tại phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để thực hiện dự án Trung Tâm Thương mại - Dịch vụ phường 8, thành phố Trà Vinh

  Lịch làm việc số 460/TB-STNMT ngày 04/10/2021

Tiếp công dân định kỳ Tháng 10 năm 2021

  Thông báo số 453/TB-STNMT ngày 29/09/2021

Thông báo chọn đơn vị tư vấn lập HSMT đánh giá thẩm định HSMT (lần 2)

  Thông báo số 434/TB-STNMT ngày 20/09/2021

TB chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

  Thông báo số 13/TM-TTPTQĐ ngày 15/09/2021

Thư mời báo giá thực hiện một số giải pháp để quản lý khu đất Đại học Trà Vinh Khu III tọa lạc tại Phường 1, TPTV.

  Thông báo số 421/TB-STNMT ngày 10/09/2021

Về việc chọn đơn vị tư vấn kiểm tra nghiệm thu Kế hoạch Số hóa bản đồ địa chính theo tư liệu đo đạc năm 1996 phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện Càng Long

  Thông báo số 404/TB-STNMT ngày 27/08/2021

Thông báo mời nộp HS năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn DA Mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc (NHờ VT chuyển giúp Trung tâm Tin học - Công báo)

  Thông báo số 89/TB-TTKT ngày 17/05/2021

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

  Thông báo số 379/TB-STNMT ngày 03/08/2021

Tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021

  Thông báo số 259/TB-ĐGTV ngày 23/07/2021

Thông báo đấu giá tài sản

  Thông báo số 322/TB-STNMT ngày 21/07/2021

Thông báo mời chào giá tham gia thực hiện gói thầu Hiệu chuẩn, kiểm định 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

  Thông báo số 46/TB-BQLDAVILG ngày 19/07/2021

Về việc mời chào giá mua sắm hàng hóa Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vay vốn Ngân hàng Thế giới