Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 99 VĂN BẢN
  Thông báo số 234/TB-STNMT ngày 25/05/2022

Về việc lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”

  Công văn số 1362/STNMT-QLMT ngày 23/05/2022

đăng ký tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2022

  Thông báo số 231/TB-STNMT ngày 18/05/2022

Về việc mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông

  Thông báo số 01/TB-HĐKTSH ngày 18/05/2022

Công nhận kết quả tiếp nhận vào làm viên chức năm 2021

  Thông báo số 226/TB-STNMT ngày 16/05/2022

Hủy Thông báo chọn tư vấn đấu giá chuyên nghiệp tham gia tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 05 mỏ cát sông năm 2022

  Thông báo số 222/TB-STNMT ngày 12/05/2022

Về việc mời đơn vịtham gia tổ chứcđào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

  Thông báo số 194/TB-STNMT ngày 29/04/2022

TB mời lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”

  Thông báo số 09/TB-TTPTQĐ ngày 29/04/2022

Về việc mời chào giá thực hiện lắp bảng thông báo quản lý tại các khu đất năm 2022

  Thông báo số 167/TB-STNMT ngày 19/04/2022

Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt

  Thông báo số 161/TB-STNMT ngày 18/04/2022

Thông báo chào giá sửa chữa, lợp mới 03 bảng panô tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam

  Thông báo số 156/TB-STNMT ngày 15/04/2022

Thông báo điều chỉnh thời gian mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) 05 mỏ cát sông

  Thông báo số 126/TB-STNMT ngày 01/04/2022

Về việc mời các đơn vị đăng ký đặt hàng thực hiện “Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 28/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch số 05/KH-TCT ngày 21/01/2022 của Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 552/QĐ-UBND”

  Thông báo số 114/TB-STNMT ngày 31/03/2022

Thông báo Về việc lập Đề cương Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

  Thông báo số 109 /TB-STNMT ngày 28/03/2022

Về việc mời các đơn vị/tổ chức đăng ký đặt hàng thực hiện Kế hoạch Vận hành máy chủ của phương án quản lý chất thải rắn

  Công văn số 660/STNMT-QLTNB ngày 15/03/2022

Cung cấp Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước, khoáng sản và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực