Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 120 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 34/LCT-STNMT ngày 7/9/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 07 đến 11/9/2020

  Lịch làm việc số 35/LCT-STNMT ngày 14/9/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ ngày 14 đến 18/9/2020

  Lịch làm việc số 32/LCT-STNMT ngày 24/8/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 24 đến 28/8/2020

  Lịch làm việc số 33/LCT-STNMT ngày 31/8/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 31/8 đến 04/9/2020

  Lịch làm việc số 31/LCT-STNM ngày 17/8/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 17 đến 21/8/2020

  Lịch làm việc số 30/LCT-STNMT ngày 10/8/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT 10 đến 14/8/2020

  Lịch làm việc số 29/LCT-STNMT ngày 3/8/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 03 đến 07/8/2020

  Lịch làm việc số 28/LCT-STNMT ngày 28/7/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 27 đến 31/7/2020

  Lịch làm việc số 27/LCT-STNMT ngày 20/7/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ 20 đến 24/7/2020

  Lịch làm việc số 26/LCT-STNMT ngày 13/7/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 13 đến ngày 17/7/2020

  Lịch làm việc số 25/LCT-STNMT ngày 6/7/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 06 đến ngày 10/7/2020

  Lịch làm việc số 24/LCT-STNMT ngày 29/6/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020

  Lịch làm việc số 23/LCT-STNMT ngày 22/6/2020

Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 22 đến ngày 26/6/2020

  Lịch làm việc số 22/LCT-STNMT ngày 15/6/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 15 đến ngày 19/6/2020

  Lịch làm việc số 21/LCT-STNMT ngày 8/6/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 08 đến ngày 12/6/2020