Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 120 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 16/LCT-STNMT ngày 19/04/2021

Lịch công tác của ban lãnh đạo sở tài nguyên môi trường

  Lịch làm việc số Lịch công tác của BLD STNMT từ 12 đến 16/4/2021 của UBT (K gửi bản giấy) ngày 12/04/2021

Lịch công tác của BLD STNMT từ 12 đến 16/4/2021 của UBT (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 14/LCT-STNMT ngày 05/04/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ ngày 05 đến 09/4/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 13/LCT-STNMT ngày 29/03/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 29/3 đến 02/4/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 12/LCT-STNMT ngày 22/03/2021

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 22 đến 26/3/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 11/LCT-STNMT ngày 15/03/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 15 đến 19/3/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 10/LCT-STNMT ngày 08/03/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 08 đến 12/3/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 09/LCT-STNMT ngày 02/03/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 01 đến 05/3/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 08/LCT-STNMT ngày 22/02/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 22 đến 29/02/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 07/LCT-STNMT ngày 17/02/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 15 đến 19/02/2021

  Lịch làm việc số 06/LCT-STNMT ngày 08/02/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 08 đến 12/02/2021

  Lịch làm việc số 05/LCT-STNMT ngày 01/02/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 01 đến 06/02/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 04/LCT-STNMT ngày 25/01/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 25 đếnn 29/01/2020

  Lịch làm việc số 03/LCT-STNMT ngày 18/01/2021

Lịch công tác của BLĐ STBNMT từ 18 đến 22/01/2021

  Lịch làm việc số 02/LCT-STNMT ngày 11/01/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 11 đến 15/01/2021