Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 120 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 31/LCT-STNMT ngày 02/08/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 02 đến 06/8/2021

  Lịch làm việc số 30/LCT-STNMT ngày 26/07/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 26 đến 30/7/2021

  Lịch làm việc số 29/LCT-STNMT ngày 19/07/2021

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 19 đến 23/7/2021

  Lịch làm việc số 28/LCT-STNMT ngày 12/07/2021

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 12 đến 16/7/2021

  Lịch làm việc số 27/LCT-STNMT ngày 05/07/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 05 đến 09/7/2021

  Lịch làm việc số 26/LCT-STNMT ngày 28/06/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 28/6 đến 02/7/2021

  Lịch làm việc số 25/LCT-STNMT ngày 21/06/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 21 đến 25/6/2021

  Lịch làm việc số 24/LCT-STNMT ngày 14/06/2021

Lịch công tác của BLD STNMT từ 14 đến 18/6/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 23/LCT-STNMT ngày 07/06/2021

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 07 /6 đến 11/6/2021 (K gửi ản giấy)

  Lịch làm việc số 22/LCT-STNMT ngày 31/05/2021

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 31 /5 đến 04/6/2021 (K gửi ản giấy)

  Lịch làm việc số 21/LCT-STNMT ngày 24/05/2021

Lịch công tác tuần từ 24 đến 28/5/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 20/LCT-STNMT ngày 17/05/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 17 đến 21/5/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 19/LCT-STNMT ngày 10/05/2021

Lịch công tác tuần từ 10 đến 14/5/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 18/LCT-STNMT ngày 04/05/2021

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 03 đến 07/5/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 17/LCT-STNMT ngày 26/04/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 26 đến 01/5/2021 (K gửi bản giấy)