Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 120 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 46/LCT-STNM ngày 15/11/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 15 đến 20/11/2021

  Lịch làm việc số 45/LCT-STNMT ngày 08/11/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ ngày 08 đến ngày 12/11/2021

  Lịch làm việc số 44/LCT-STNMT ngày 01/11/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 01 đến 05/11/2021

  Lịch làm việc số 43/LCT-STNMT ngày 25/10/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 25 đến 29/10/2021

  Lịch làm việc số 42/LCT-STNMT ngày 18/10/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 18 đến 22/10/2021

  Lịch làm việc số 41/LCT-STNMT ngày 11/10/2021

Lịch công tác tuần BLĐ STNMT từ 11 đến 15/10/2021

  Lịch làm việc số 40/LCT-STNMT ngày 04/10/2021

Lich công tác BLĐ Sở TNMT từ 04 đến 09/10/2021

  Lịch làm việc số 39/LCT-STNMT ngày 27/09/2021

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 27/9 đến 03/10/2021

  Lịch làm việc số 38/LCT-STNMT ngày 20/09/2021

Lịch công tác tuần LĐ STNMT từ 20 đến 26/9/2021

  Lịch làm việc số 37/LCT-STNMT ngày 13/09/2021

Lịch công tác tuần LĐ STNMT từ 13 đến 19/9/2021

  Lịch làm việc số 36/LCT-STNMT ngày 06/09/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 06/9 đến 11/9/2021

  Lịch làm việc số 35/LCT-STNMT ngày 30/08/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 30/8 đến 03/9/2021

  Lịch làm việc số 34/LCT-STNMT ngày 23/08/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 23 đến 27/8/2021

  Lịch làm việc số 33/LCT-STNMT ngày 16/08/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 16 đến 20/8/2021

  Lịch làm việc số 32/LCT-STNMT ngày 09/08/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 09 đến 13/8/2021