Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 120 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 25/LCT-STNMT ngày 27/06/2022

Lịch công tác LĐ STNMT Từ 27/6 đến 01/7/2022

  Lịch làm việc số 24/LCT-STNMT ngày 20/06/2022

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 20 đến 24/6/2022

  Lịch làm việc số 23/LCT-STNMT ngày 13/06/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 13 đến 17/6/2022

  Lịch làm việc số 22/LCT-STNMT ngày 06/06/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 06 đến 10/6/2022

  Lịch làm việc số 21/LCT-STNMT ngày 30/05/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 30 đến 03/5/2022

  Lịch làm việc số 20/LCT-STNMT ngày 23/05/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 23 đến 27/5/2022

  Lịch làm việc số 19/LCT-STNMT ngày 16/05/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 16 đến 20/5/2022

  Lịch làm việc số 18/LCT-STNMT ngày 10/05/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 09 đến 13/5/2022

  Lịch làm việc số 17/LCT-STNMT ngày 04/05/2022

Lich công tác BLĐ STNMT từ 02 đến 06/5/2022

  Lịch làm việc số 16/LCT-STNMT ngày 25/04/2022

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 25 đến 29/4/2022

  Lịch làm việc số 15/LCT-STNMT ngày 18/04/2022

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 18 đến 22/4/2022

  Lịch làm việc số 14/LCT-STNMT ngày 12/04/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 11 đến 15/4/2022

  Lịch làm việc số 13/LCT-STNMT ngày 05/04/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 04 đến 08/4/2022

  Lịch làm việc số 12/LCT-STNMT ngày 28/03/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 28 đến 01/4/2022

  Lịch làm việc số 11/LCT-STNMT ngày 21/03/2022

Lịch công tác tuàn của BLĐ STNMT từ 21/03 đến 25/03/2022