Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 162 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 19/LCT-STNMT ngày 06/06/2023

Tuần 23 Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 05 đến 09/6/2023

  Lịch làm việc số 18/LCT-STNMT ngày 30/05/2023

Tuần 22 Lịch công tác tuần LĐ STNMT từ 29/5 đến 03/6/2023

  Lịch làm việc số 17/LCT-STNMT ngày 22/05/2023

Tuần 21 Lịch công tác tuần của BLĐS từ 22 đến 26/5/2023

  Lịch làm việc số 16/LCT-STNMT ngày 16/05/2023

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 15 đến 19/5/2023

  Lịch làm việc số 14/LCT-STNMT ngày 25/04/2023

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 24 đến 05/5/2023

  Lịch làm việc số 10/LCT-STNMT ngày 20/03/2023

Tuần 12 Lịch công tác LĐ STNMT từ 20 đến 25/3/2023

  Lịch làm việc số 10/LCT-STNMT ngày 20/03/2023

Tuần 12 Lịch công tác LĐ STNMT từ 20 đến 25/3/2023

  Lịch làm việc số 09/LCT-STNMT ngày 14/03/2023

TUẦN 11 Lịch công tác LĐ STNMT từ 13 đến 17/3/2023

  Lịch làm việc số 08/LCT-STNMT ngày 07/03/2023

TUẦN 10 Lịch công tác LĐ STNMT từ 06 đến 10/3/2023

  Lịch làm việc số 07/LCt-STNMT ngày 28/02/2023

Lịch công tác LĐ STNMT từ 27/02 đến 04/3/2023

  Lịch làm việc số 06/LCT-STNMT ngày 21/02/2023

Lịch công tác tuần LĐ STNMT từ 20 đến 25/02/2023

  Lịch làm việc số 05/LCT-STNMT ngày 14/02/2023

Lịch công tác LĐ STNMT từ 13 đến 17/02/2023

  Lịch làm việc số 04/LCT-STNMT ngày 06/02/2023

Lịch công tác LĐ STNMT Tuần 7 (từ 06 đến 11/02/2023)

  Lịch làm việc số 03/LCT-STNMT ngày 31/01/2023

Lịch công tác LĐ STNMT từ 30/01 đến 03/02/2023

  Lịch làm việc số 02/LCT-STNMT ngày 10/01/2023

Lịch công tác LĐ STNMT từ 09 đến 13/01/2023