Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 115 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 20/LCT-STNMT ngày 23/05/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 23 đến 27/5/2022

  Lịch làm việc số 19/LCT-STNMT ngày 16/05/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 16 đến 20/5/2022

  Lịch làm việc số 18/LCT-STNMT ngày 10/05/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 09 đến 13/5/2022

  Lịch làm việc số 17/LCT-STNMT ngày 04/05/2022

Lich công tác BLĐ STNMT từ 02 đến 06/5/2022

  Lịch làm việc số 16/LCT-STNMT ngày 25/04/2022

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 25 đến 29/4/2022

  Lịch làm việc số 15/LCT-STNMT ngày 18/04/2022

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 18 đến 22/4/2022

  Lịch làm việc số 14/LCT-STNMT ngày 12/04/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 11 đến 15/4/2022

  Lịch làm việc số 13/LCT-STNMT ngày 05/04/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 04 đến 08/4/2022

  Lịch làm việc số 12/LCT-STNMT ngày 28/03/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 28 đến 01/4/2022

  Lịch làm việc số 11/LCT-STNMT ngày 21/03/2022

Lịch công tác tuàn của BLĐ STNMT từ 21/03 đến 25/03/2022

  Lịch làm việc số 10/LCT-STNMT ngày 14/03/2022

Lịch công tác tuàn của BLĐ STNMT từ 14/03 đến 18/3/2022

  Lịch làm việc số 09/LCT-STNMT ngày 07/03/2022

Lịch công tác tuàn của BLĐ STNMT từ 07/03 đến 11/3/2022

  Lịch làm việc số 08/LCT-STNMT ngày 28/02/2022

Lịch công tác tuàn của BLĐ STNMT từ 28/02 đến 04/3/2022

  Lịch làm việc số 07/LCT-STNMT ngày 21/02/2022

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 21 đến 26/02/2022

  Lịch làm việc số 06/LCT-STNMT ngày 14/02/2022

Lịch công tác tuần của LĐ STNMT từ 14 đến 18/02/2022