Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 30 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 35/LCT-STNMT ngày 14/9/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ ngày 14 đến 18/9/2020

  Lịch làm việc số 32/LCT-STNMT ngày 24/8/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 24 đến 28/8/2020

  Lịch làm việc số 33/LCT-STNMT ngày 31/8/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 31/8 đến 04/9/2020

  Lịch làm việc số 31/LCT-STNM ngày 17/8/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 17 đến 21/8/2020

  Lịch làm việc số 30/LCT-STNMT ngày 10/8/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT 10 đến 14/8/2020

  Lịch làm việc số 29/LCT-STNMT ngày 3/8/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 03 đến 07/8/2020

  Lịch làm việc số 28/LCT-STNMT ngày 28/7/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 27 đến 31/7/2020

  Lịch làm việc số 27/LCT-STNMT ngày 20/7/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ 20 đến 24/7/2020

  Quyết định số 848/QĐ-STNMT ngày 6/7/2020

Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lê Minh Danh và bà Nguyễn Thị Tuyết Hương, đất tọa lạc tại ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

  Lịch làm việc số 26/LCT-STNMT ngày 13/7/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 13 đến ngày 17/7/2020

  Lịch làm việc số 25/LCT-STNMT ngày 6/7/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 06 đến ngày 10/7/2020

  Lịch làm việc số 24/LCT-STNMT ngày 29/6/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020

  Lịch làm việc số 23/LCT-STNMT ngày 22/6/2020

Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 22 đến ngày 26/6/2020

  Lịch làm việc số 22/LCT-STNMT ngày 15/6/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 15 đến ngày 19/6/2020

  Lịch làm việc số 21/LCT-STNMT ngày 8/6/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 08 đến ngày 12/6/2020