Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 149 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 03/LCT-STNMT ngày 31/01/2023

Lịch công tác LĐ STNMT từ 30/01 đến 03/02/2023

  Lịch làm việc số 02/LCT-STNMT ngày 10/01/2023

Lịch công tác LĐ STNMT từ 09 đến 13/01/2023

  Lịch làm việc số 01/LCT-STNMT ngày 04/01/2023

Lịch công tác LĐ STNMT từ 02 đến 06/01/2023

  Lịch làm việc số 51/LCT-STNMT ngày 26/12/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 26 đến 30/12/2022

  Lịch làm việc số 50/LCT-STNMT ngày 20/12/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 19 đến 23/12/2022

  Lịch làm việc số 49/LCT-STNMT ngày 13/12/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 12 đến 16/12/2022

  Lịch làm việc số 48/LCT-STNMT ngày 05/12/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 05 đến 09/12/2022

  Lịch làm việc số 47/LCT-STNMT ngày 28/11/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 28 /11 đến 02/12/2022

  Lịch làm việc số 46/LCT-STNMT ngày 21/11/2022

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 21 đến 25/11/2022

  Lịch làm việc số 45/LCT-STNMT ngày 15/11/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 14 đến 18/11/2022

  Lịch làm việc số 44/LCT-STNMT ngày 07/11/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 07 đến 11/11/2022

  Lịch làm việc số 43/LCT-STNMT ngày 31/10/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 31/10 đến 04/11/2022

  Lịch làm việc số 42/LCT-STNMT ngày 25/10/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 24 đến 28/10/2022

  Lịch làm việc số 41/LCT-STNMT ngày 17/10/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 17 đến 21/10/2022

  Lịch làm việc số 40/LCT-STNMT ngày 10/10/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 10 đến 14/10/2022