Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 134 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 39/LCT-STNMT ngày 04/10/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 03 đến 07/10/2022

  Lịch làm việc số 38/LCT-STNMT ngày 26/09/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 26 đến 30/9/2022

  Lịch làm việc số 37/LCT-STNMT ngày 20/09/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 19 đến 23/9/2022

  Lịch làm việc số 36/LCT-STNMT ngày 12/09/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 12 đến 16/9/2022

  Lịch làm việc số 35/LCT-STNMT ngày 06/09/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 05 đến 09/9/2022

  Lịch làm việc số 34/LCT-STNMT ngày 30/08/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 29 đến 02/9/2022

  Lịch làm việc số 33/LCT-STNMT ngày 23/08/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 22 đến 26/8/2022

  Lịch làm việc số 31/LCT-STNMT ngày 08/08/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 08 đến 12/8/2022

  Lịch làm việc số 30/LCT-STNMT ngày 02/08/2022

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 01 đến 05/8/2022

  Lịch làm việc số 29/LCT-STNMT ngày 26/07/2022

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 25 đến 30/7/2022

  Lịch làm việc số 28/LCT-STNMT ngày 18/07/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 18 đến 22/7/2022

  Lịch làm việc số 27/LCT-STNMT ngày 12/07/2022

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 11 đến 15/7/2022

  Lịch làm việc số 26/LCT-STNMT ngày 04/07/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 04 đến 08/7/2022

  Lịch làm việc số 25/LCT-STNMT ngày 27/06/2022

Lịch công tác LĐ STNMT Từ 27/6 đến 01/7/2022