Văn bản - Đất đai

TỔNG CỘNG: 2115 VĂN BẢN
  Công văn số 180/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 19/01/2023

V/v triển khai Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 142/STNMT-QLĐĐ ngày 17/01/2023

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (lần 2) (Do khi phát hành Văn này này, Sở Tài nguyên mới nhận được văn bản phản hồi của 04 đơn vị Sở VHTTDL, Sở LĐTBXH, Sở KHCN, Sở GDĐT nên khi 04 đơn vị nhận được VB này vui lòng bỏ qua)

  Công văn số 3937/STNMT-QLĐĐ ngày 16/12/2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

  Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 14/11/2022

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Bùi Ngọc Lan, địa chỉ số 349, Khóm 2, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (lần 2)

  Thông báo số 24/TB-TTPTQĐ ngày 15/11/2022

Trung tâm phát triển quỷ đất thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

  Thông báo số 540/TB-STNMT ngày 14/11/2022

Thông báo mời đơn vị tham gia định giá đất cụ thể và xác định giá trị tài sản khu đất P1, tptv (lần 2)

  Thông báo số 530/TB-STNMT ngày 08/11/2022

Chọn đơn vị tư vấn tham gia xác định giá đất khu ông Bình

  Thông báo số 470/TB-STNMT ngày 18/10/2022

Thông báo mời đơn vị tham gia lập dự án Xây dựng CSDL nền địa lý

  Công văn số 3037/STNMT-QLMT ngày 14/10/2022

Phổ biến đề xuất ban hành Danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại của TT Giáo dục Thiên nhiên

  Thông báo số 460/TB-STNMT ngày 10/10/2022

Chọn đơn vị tư vấn lập phương án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (QĐ 35)

  Thông báo số 52/TB-VPĐKĐĐ ngày 29/09/2022

Thông báo tuyển dụng HĐLĐ đợt 02 năm 2022

  Công văn số 2591/STNMT-QLĐĐ ngày 07/09/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 24/08/2022

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

  Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 24/08/2022

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang

  Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/08/2022

Ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh