Văn bản - Đất đai

TỔNG CỘNG: 2096 VĂN BẢN
  Nghị định số 14/VBHN-BTNMT ngày 16/05/2022

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)

  Thông báo số 01/TB-HĐKTSH ngày 18/05/2022

Công nhận kết quả tiếp nhận vào làm viên chức năm 2021

  Thông báo số 09/TB-TTPTQĐ ngày 29/04/2022

Về việc mời chào giá thực hiện lắp bảng thông báo quản lý tại các khu đất năm 2022

  Công văn số 976/STNMT-QLMT ngày 14/04/2022

Lấy ý kiến tham vấn HS Báo cáo ĐTM DA Xây dựng Công viên xã Trường Long Hòa

  Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 29/03/2022

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 418/QĐ-STNMT ngày 27/03/2022

Ban hành Quy chế Quản lý khai thác chia sẽ Hệ thông cung cấp thông tin đất đai trên web

  Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 07/03/2022

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 82/TB-STNMT ngày 04/03/2022

Thông báo mời đơn vị gửi hồ sơ năng lực giao nhiệm vụ thực hiện Phương án quản lý các khu đất năm 2022

  Quyết định số 292/QĐ-STNMT ngày 01/03/2022

QĐ ban hành khung tiêu chí để xét chọn giao nhiệm vụ phương án quản lý các khu đất năm 2022

  Công văn số 295/STNMT-QLĐĐ ngày 10/02/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022

Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2022

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Sơn, địa chỉ: Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022

Quyết định: Về việc hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Châu Thành Nhiên và bà Tạ Thị Cẩm Đan, đất tọa lạc tại ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022

Quyết định: Về việc hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Trần Thanh Vũ, đất tọa lạctại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 50/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022

QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Sơn Thị Giao, đất tọa lạc tại ấp Kênh Xáng, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh