Tin tức - sự kiện

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2021

TIn hoạt động 29/12/2020

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động nhằm tổng kết và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong năm 2021

Thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn huyện Càng Long.

Môi trường 25/12/2020

Thực hiện Công văn số 91/CCBVTV ngày 07/12/2020 của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, ngày 24/12/2020 huyện Càng Long đã chuyển giao 1.283 kg cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.

Cây hoàng yến- loại cây xanh được chọn trồng nổi bật các tuyến đường hoa ở Trà Vinh.

Khác 25/12/2020

: Từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, hầu hết các tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn huyện Càng Long nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung đã chọn trồng rất nhiều loại cây hoa kiểng nhưng trong đó nổi bật nhất là cây hoàng yến, một loại cây dễ trồng, chịu hạn tốt, hoa có màu vàng rực rở góp phần tạo cảnh quang môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, đáng nhớ.

Hội thi tìm hiểu môi trường Chủ đề: "Hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần" cùng với Chương trình: "lấy rác đổi quà".

Môi trường 01/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 30/3/2020 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc Xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, quyết tâm xây dựng tỉnh Trà Vinh xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện, đáng nhớ. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh phối hợp với Đoàn Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thi tìm hiểu môi trường Chủ đề: "Hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần" cùng với Chương trình: "lấy rác đổi quà".

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC CUỐI THÁNG 11/2020

Tài nguyên nước 19/11/2020

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC CUỐI THÁNG 11/2020

Sở TNMT tỉnh Trà Vinh tham gia Hội thao ngành tài nguyên và môi trường khu vực phía Nam lần thứ XVII, năm 2020 tại tỉnh Bình Phước.

TIn hoạt động 04/11/2020

Thực hiện Công văn số 1591/STNMT-VP ngày 03/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước về việc đăng ký tham gia Hội thao ngành Tài nguyên và Môi trường khu vực phía Nam lần thứ XVII năm 2020; Công văn số 2949/UBND-NN ngày 29/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tham gia Hội thao ngành Tài nguyên và Môi trường khu vực phía Nam lần thứ XVII năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã tham gia Hội thao từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2020 đạt nhiều thành tích và tạo ấn tượng tốt với các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 địa bàn cấp huyện gồm: thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Tiểu Cần và huyện Trà Cú.

Dự án VILG 03/11/2020

Ngày 28/10/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công hội nghị triển khai Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 địa bàn cấp huyện gồm: thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Tiểu Cần và huyện Trà Cú.

Sở TNMT tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác giải phóng mặt bằng; Kiểm tra, Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Khác 30/10/2020

Thực hiện Công văn số 4933/UBND-NN ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về chấp thuận chủ trương cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho đội ngủ công chức, viên chức 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Sở TNMT tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

Khác 28/10/2020

Thực hiện Công văn số 4933/UBND-NN ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về chấp thuận chủ trương cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho đội ngủ công chức, viên chức 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

Hoàn thành lắp đặt 17 Pano tuyên truyền về môi trường, 45 thùng chứa rác thải trên địa bàn huyện Càng Long và dán 100 khẩu hiệu tuyên truyền tại các quán ăn trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Môi trường 26/10/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các đợt nghiệm thu thực tế việc lắp đặt 17 Pano tuyên truyền về môi trường, 45 thùng chứa rác thải trên địa bàn huyện Càng Long và dán 100 khẩu hiệu tuyên truyền tại các quán ăn trên địa bàn thành phố Trà Vinh theo đúng nội dung Kế hoạch truyền thông môi trường năm 2020.