Tin tức - sự kiện

Đảng ủy Sở TNMT tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

TIn hoạt động 13/01/2021

Ngày 12/01/2021 Đảng ủy Sở TNMT tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 08/01/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020.

TIn hoạt động 12/01/2021

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 08/01/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời, trao quyết định nghỉ hưu cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, nguyên Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tập huấn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho nhân dân xã Tân Bình và An Trường A, huyện Càng Long

Môi trường 08/01/2021

Từ ngày 04 -05/01/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tập huấn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho 100 hộ dân xã Tân Bình và An Trường A, huyện Càng Long. Tại buổi tập huấn đã cấp cho mỗi hộ gia đình 2 sọt phân loại rác, 1 thùng ủ rác hữu cơ gia đình và tài liệu hướng dẫn phân loại rác, bướm tin tuyên truyền Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Mô hình giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn huyện Càng Long.

Môi trường 08/01/2021

Triển khai Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; huyện Càng Long đã triển khai thực hiện các mô hình ở các trường học và cụm hành chính tập trung ở các xã, thị trấn. Qua đó dần dần nâng cao ý thức, góp phần thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đảm bảo tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới.

Triển khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và báo cáo thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Càng Long.

Khác 04/01/2021

Ngày 22/12/2020 UBND huyện Càng Long triển khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Qua đó triển khai trình tự, nội dung và phương pháp, bố cục trình bày báo cáo thuyết minh tổng hợp lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và báo cáo thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Càng Long để các ngành, UBND các xã, thị trấn cho ý kiến chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp huyện) tổ chức thẩm định.

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2021

TIn hoạt động 29/12/2020

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động nhằm tổng kết và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong năm 2021

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Môi trường 28/12/2020

Thực hiện Công văn số 2904/UBND-NC, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố tiến hành khảo sát và kiểm tra đối với các Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trong khu vực dân cư đô thị.

Các hoạt động về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Môi trường 28/12/2020

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 4212/KHPH.P.TNMT-HLHPN ngày 30/11/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường đến Cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn huyện Càng Long.

Môi trường 25/12/2020

Thực hiện Công văn số 91/CCBVTV ngày 07/12/2020 của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, ngày 24/12/2020 huyện Càng Long đã chuyển giao 1.283 kg cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.

Cây hoàng yến- loại cây xanh được chọn trồng nổi bật các tuyến đường hoa ở Trà Vinh.

Khác 25/12/2020

: Từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, hầu hết các tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn huyện Càng Long nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung đã chọn trồng rất nhiều loại cây hoa kiểng nhưng trong đó nổi bật nhất là cây hoàng yến, một loại cây dễ trồng, chịu hạn tốt, hoa có màu vàng rực rở góp phần tạo cảnh quang môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, đáng nhớ.