Tin tức - sự kiện

Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Môi trường 09/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2022.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trà Vinh

TIn hoạt động 27/04/2022

Ngày 08/4/2022 Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh tổ chức tiếp đón đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang đến trao đổi, học tập kinh nghiệm theo Công văn số 691/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 06/4/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trà Vinh

TIn hoạt động 27/04/2022

Ngày 06/4/2022 Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh tổ chức tiếp đón đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long đến trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận và vận hành hệ khai thác phần mềm VBDLIS.

Hội thảo trong khuôn khổ dự án “Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển khu định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long”.

Biến đổi khí hậu 12/04/2022

Ngày 23/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức “Hội thảo tập huấn thúc đẩy xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động tại tỉnh Trà Vinh” và “Hội thảo chia sẻ hiện trạng dễ bị tổn thương và kinh nghiệm xây dựng chính sách nhằm thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”.

UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy chọn thị trấn Càng Long làm điểm chỉ đạo toàn diện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Môi trường 30/03/2022

Ngày 18/3/2022, UBND huyện Càng Long ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy chọn thị trấn Càng Long làm điểm chỉ đạo toàn diện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Biến đổi khí hậu 30/03/2022

Ngày 16/3/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 557/QĐ-UBND công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2021.