Tin tức - sự kiện

Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Môi trường 18/09/2020

Ngày 20/8/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường

Càng Long tiếp nhận 02 trạm đo chất lượng nước lắp đặt tại Cái Hóp xã Đức Mỹ và xã Tân An

Môi trường 16/09/2020

Thực hiện Hợp đồng số 05/KS-TV/HĐKT ngày 18/09/2019 và các phụ lục hợp đồng được ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản về mua sắm, lắp đặt các thiết bị đo chất lượng nước tại các trạm quan trắc tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (thực hiện 15 trạm quan trắc của tỉnh Trà Vinh) và Kế hoạch số 44/KH-STNMT ngày 12/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và bàn giao gói thầu G1: Mua sắm lắp đặt các thiết bị đo chất lượng nước tại 15 trạm quan trắc của tỉnh Trà Vinh. Ngày 14 tháng 9 năm 2020, tại xã Đức Mỹ, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản (nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị) tổ chức lắp đặt và bàn giao trạm đo chất lượng nước. Tại buổi lắp đặt có sự tham gia của các Đại diện văn phòng Biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế), Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo, Công an xã Đức Mỹ, tham gia chứng kiến

Hỗ trợ thùng chứa rác thải sinh hoạt cho huyện Càng Long và huyện Châu Thành thuộc dự án Xử lý, cải thiện vệ sinh và môi trường nông thôn năm 2020

Môi trường 15/09/2020

Thực hiện dự án “Xử lý, cải thiện vệ sinh và môi trường nông thôn năm 2020”, trong tháng 8 và tháng 9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao 798 thùng chứa rác sinh hoạt cho huyện Càng Long và huyện Châu Thành nhằm hỗ trợ phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt giúp người dân vùng nông thôn của 02 huyện nâng cao ý thức BVMT sống, thực hiện tốt tiêu chí 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và qua đó góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới

Tăng cường lắp đặt pano tuyên truyền bảo vệ môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới

Môi trường 10/09/2020

Thực hiện Công văn số 1293/UBND-KT ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long về việc lập kế hoạch lắp đặt pano tuyên truyền trên địa bàn huyện Càng Long năm 2020, từ ngày 09/9 đến 10/9/2020 phòng Tài nguyên và Môi trường kết hợp đơn vị thầu đã lắp đặt tổng cộng 19 pano tuyên truyền trên địa bàn 13 xã và thị trấn Càng Long

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại bãi rác xã Phương Thạnh, huyện Càng Long

Môi trường 29/08/2020

Để đánh giá kết quả thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Phương Thạnh, huyện Càng Long phục vụ xây dựng huyện NTM, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế tại bãi rác vào ngày 28/8/2020. Tham gia cùng với đoàn kiểm tra có ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Huỳnh Kim Nhân - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Bí thư Huyện ủy Càng Long bà Huỳnh Thị Hằng Nga, ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBNB huyện, đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Sơn Trung Thành

Bản tin Tài nguyên nước số 07 năm 2020

Tài nguyên nước 25/08/2020

Bản tin Tài nguyên nước số 07 năm 2020

Càng Long nhận bàn giao 399 thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 240L từ Sở Tài nguyên và Môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới

Môi trường 25/08/2020

Thực hiện Hợp đồng 127/HĐ-STNMT ngày 14/8/2020 được ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh và Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Đồng về việc thực hiện Gói thầu số 03 Mua sắm thùng chứa rác thải sinh hoạt dự toán Dự án xử lý, cải thiện vệ sinh và môi trường nông thôn năm 2020. Ngày 24 tháng 8 năm 2020, tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Đồng tổ chức bàn giao thùng chứa rác thải sinh hoạt cho Ủy ban nhân dân huyện Càng Long.

Thông tin Tài nguyên và Môi trường số 08 ngày 01/08/2020

Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Bản giấy 01/08/2020

Thông tin Tài nguyên và Môi trường số 08 ngày 01/08/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu: Thực hiện nghiêm Thông báo số 253/TB-VPCP, ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Khác 28/07/2020

(TVO) Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 253/TB-VPCP, ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Chỉ thị dừng nhập khẩu động vật hoang dã

Môi trường 28/07/2020

Ngày 23/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.