Tin hoạt động chung

Tổ chức thu gom rác thải, phụn xịt khử khuẩn tại toàn bộ khu vực Chốt kiểm tra y tế cầu Cổ Chiên.

Môi trường 15/10/2021

Do số lượng người từ các tỉnh, thành phố trở về đến các Chốt kiểm tra y tế để vào địa bàn tỉnh Trà Vinh rất nhiều, nhất là Chốt kiểm tra y tế cầu Cổ Chiên, từ đó đã phát sinh một lượng lớn rác thải sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, làm mất vẻ mỹ quan của khu vực, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực Chốt kiểm tra y tế cầu Cổ Chiên và khu vực người dân tập kết chờ vào tỉnh Trà Vinh theo quy định.

Thành phố Trà Vinh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021.

Môi trường 15/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 2735/STNMT-QLMT ngày 23/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 và Công văn số 3747/UBND-KTTH ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố xây dựng Kế hoạch số 904/KH-P.TN&MT, ngày 08/10/2021 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản sau dịch bệnh Covid-19.

Môi trường 07/10/2021

nhằm có phương án xử lý, ứng phó kịp thời đối với các vấn đề phát sinh do ô nhiễm môi trường gây ra, đặc biệt là trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Càng Long chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình ô nhiễm môi trường, đồng thời Đoàn kiểm tra khai thác khoáng sản huyện tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý trường hợp khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Một số định hướng xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

TIn hoạt động 25/08/2021

Ngày 20/7/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đơn vị nông thôn mới bảo đảm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) đề ra.

Hội nghị tập huấn Phổ biến các văn bản pháp luật lĩnh vực môi trường, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về môi trường tại 03 cấp.

TIn hoạt động 23/08/2021

Hội nghị tập huấn Phổ biến các văn bản pháp luật lĩnh vực môi trường, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về môi trường 03 cấp nhằm tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý về lĩnh vực môi trường được tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào ngày 20/8/2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Môi trường 13/08/2021

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 17/11/2020, với 16 Chương và 171 Điều, đã giảm 04 chương và tăng 01 điều so với Luật BVMT năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, riêng khoản 3 Điều 29 (đánh giá sơ bộ tác động môi trường) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/7/2021 về triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Môi trường 13/08/2021

Tỉnh Trà Vinh tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14/5/2021 và ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1844/UBND-NN ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

TIn hoạt động 09/08/2021

Lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phố Trà Vinh tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì Môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

TIn hoạt động 05/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1178/STNMT-QLMT ngày 21/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì Môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh có Công văn số 1615/UBND-NC ngày 24/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì Môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động gặp khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh.

TIn hoạt động 29/07/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh ngày 27/5/2021 về việc kêu gọi Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 707/LĐLĐ ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trà Vinh; Công văn số 123/CĐVC ngày 26/7/2021 của CĐVC về việc vận động cán bộ, CBCCVCLĐ ủng hộ nhu yếu phẩm cho CNLĐ tại thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.