Tin hoạt động chung

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết hoạt động tài nguyên và môi trường 06 tháng đầu năm 2020

TIn hoạt động 03/07/2020

Ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường diễn ra Hội nghị sơ kết, đánh giá hoạt động tài nguyên và môi trường (TNMT) 06 tháng đầu năm 2020, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng chủ trì, chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Ban Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, phó các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, Kế toán trưởng; Trưởng phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Chi nhánh VPĐK các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Chi nhánh Trung tâm PTQĐ.

Lễ công bố, trao Quyết định về hưu đối với bà Trương Thị Trúc Lệ, Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

TIn hoạt động 27/06/2020

Ngày 26/6/2020 ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi Lễ công bố, trao quyết định về hưu cho bà Trương Thị Trúc Lệ, Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

TIn hoạt động 26/06/2020

Ngày 26/6/2020 ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Thạch Thị Loan, Trưởng phòng Quy hoạch-Giá đất, Chi cục Quản lý đất đai giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Nguyễn Dương Mai Thy, Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Họp Hội đồng tuyển chọn 03 chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

TIn hoạt động 20/06/2020

Ngày 19/6/2020 Hội đồng tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Đất đai 09/06/2020

Thực hiện Công văn số 274/VPĐKĐĐ-KTĐC ngày 04/6/2020, Văn phòng đăng ký đất đai đã tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Qua đó, để nắm rõ quá trình xây dựng dữ liệu giá đất trên phần mềm xác định giá đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai xây dựng.

Tổ chức sát hạch viên chức Văn phòng đăng ký đất đai năm 2020

TIn hoạt động 08/06/2020

Ngày 03/6/2020 Hội đồng kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức phỏng vấn sát hạch kiến thức chuyên môn các ứng viên tham dự kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

Công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và Quyết định phân công phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

TIn hoạt động 02/06/2020

Ngày 01/6/2020 ông Trương Văn Hòn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi Lễ Công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và Quyết định phân công phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

Đại Hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

TIn hoạt động 29/05/2020

Được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, ngày 28 và 29/5/2020 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

TIn hoạt động 27/05/2020

Ngày 27/5/2020 Hội đồng tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

Kết quả hoạt động tháng 5 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2020

TIn hoạt động 20/05/2020

Kết quả hoạt động tháng 5 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2020