Tin hoạt động chung

Văn phòng đăng ký đất đai Chỉnh trang khuôn viên trụ sở làm việc

Khác 18/09/2020

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh, Công văn số 824-CV/TU ngày 19/12/2019 về tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường trên đại bàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STNMT ngày 16/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua trong công tác xây dựng cơ quan văn minh, xanh - sạch - đẹp

Hội nghị Đảng viên 06 tháng cuối năm 2020

TIn hoạt động 28/07/2020

Theo chỉ đạo của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, ngày 27/7/2020 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Đảng viên báo cáo kết quả hoạt đông 06 tháng đầu năm và triển khai công tác xây dựng Đảng 06 tháng cuối năm 2020

Đoàn Cơ sở Sở Tài Nguyên và Môi Trường cùng Xã đoàn Tân An tổ chức về nguồn tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

TIn hoạt động 27/07/2020

Thực hiện nội dung chương trình giao lưu, kết nghĩa của Đoàn cơ sở Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Trà Vinh với xã Đoàn Tân An, huyện Càng Long. Đoàn cơ sở Sở Tài Nguyên và Môi Trường xây dựng kế hoạch tổ chức về nguồn kết hợp giao lưu trò chơi dân gian và tặng quà cho học sinh nghèo, thanh niên yếu thế xã Tân An, huyện Càng Long.

Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm của Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh

TIn hoạt động 25/07/2020

Thực hiện hiện quy chế làm việc Văn phòng đăng ký đất đai. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 23/7/2020 Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực tài nguyên và môi trường

TIn hoạt động 04/07/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết hoạt động tài nguyên và môi trường 06 tháng đầu năm 2020

TIn hoạt động 03/07/2020

Ngày 29/6/2020, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường diễn ra Hội nghị sơ kết, đánh giá hoạt động tài nguyên và môi trường (TNMT) 06 tháng đầu năm 2020, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng chủ trì, chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Ban Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, phó các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, Kế toán trưởng; Trưởng phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Chi nhánh VPĐK các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Chi nhánh Trung tâm PTQĐ.

Lễ công bố, trao Quyết định về hưu đối với bà Trương Thị Trúc Lệ, Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

TIn hoạt động 27/06/2020

Ngày 26/6/2020 ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi Lễ công bố, trao quyết định về hưu cho bà Trương Thị Trúc Lệ, Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

TIn hoạt động 26/06/2020

Ngày 26/6/2020 ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Thạch Thị Loan, Trưởng phòng Quy hoạch-Giá đất, Chi cục Quản lý đất đai giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Nguyễn Dương Mai Thy, Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Họp Hội đồng tuyển chọn 03 chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

TIn hoạt động 20/06/2020

Ngày 19/6/2020 Hội đồng tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Đất đai 09/06/2020

Thực hiện Công văn số 274/VPĐKĐĐ-KTĐC ngày 04/6/2020, Văn phòng đăng ký đất đai đã tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Qua đó, để nắm rõ quá trình xây dựng dữ liệu giá đất trên phần mềm xác định giá đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai xây dựng.