Thông báo

Tạm hoãn tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Thông báo 18/08/2020

Tạm hoãn tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phòng chống dịch Covid-19

Thông báo 14/08/2020

Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phòng chống dịch Covid-19

Tiếp tục thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch COVID-19

Thông báo 13/08/2020

Tiếp tục thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch COVID-19

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Tủ, kệ, bàn, ghế gỗ làm việc) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 12/08/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Tủ, kệ, bàn, ghế gỗ làm việc) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020

Thông báo 10/08/2020

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 06/08/2020

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phòng, chống dịch COVID-19

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tuyển dụng lao động

Thông báo 06/08/2020

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tuyển dụng lao động

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 03/08/2020

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7//2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thông báo 31/07/2020

Thực hiện thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7//2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Thông báo 31/07/2020

Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020