Thông báo

Thông báo Về việc chọn đơn vị tư vấn kiểm tra nghiệm thu Kế hoạch Số hóa bản đồ địa chính theo tư liệu đo đạc năm 1996 phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện Càng Long

Thông báo 14/09/2021

Thông báo Về việc chọn đơn vị tư vấn kiểm tra nghiệm thu Kế hoạch Số hóa bản đồ địa chính theo tư liệu đo đạc năm 1996 phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện Càng Long

Tiếp công dân định kỳ T9 năm 2021

Thông báo 07/09/2021

Tiếp công dân định kỳ T9 năm 2021

Thông báo mời nộp HS năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn DA Mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc

Thông báo 27/08/2021

Thông báo mời nộp HS năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn DA Mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo 26/08/2021

Thông báo về việc tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Thông báo đấu giá tài sản - Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp)

Thông báo 28/07/2021

Thông báo đấu giá tài sản - Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp)

Thông báo mời chào giá tham gia thực hiện gói thầu Hiệu chuẩn, kiểm định 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

Thông báo 21/07/2021

Thông báo mời chào giá tham gia thực hiện gói thầu Hiệu chuẩn, kiểm định 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

Về việc mời chào giá mua sắm hàng hóa Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vay vốn Ngân hàng Thế giới

Thông báo 20/07/2021

Về việc mời chào giá mua sắm hàng hóa Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vay vốn Ngân hàng Thế giới

Thông báo Tăng cường tiếp nhận HS và giải nộp HS trự tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công tỉnh Trà vinh

Thông báo 14/07/2021

Thông báo Tăng cường tiếp nhận HS và giải nộp HS trự tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công tỉnh Trà vinh

Áp dụng mức thu một số loại phí thuộc lĩnh vực TNMT hỗ trợ khó khăn cho đối tượng ảnh hưởng dịch Covid 19 theo Thông tư 47

Thông báo 14/07/2021

Áp dụng mức thu một số loại phí thuộc lĩnh vực TNMT hỗ trợ khó khăn cho đối tượng ảnh hưởng dịch Covid 19 theo Thông tư 47

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo 14/07/2021

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường