Thông báo

Thông báo về việc lập Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh”

Tài nguyên nước 14/05/2021

Thông báo về việc lập Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh”

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Khác 11/05/2021

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp công dân định kỳ T5 năm 201 (K gửi bản giấy)

Chuyên môn 10/05/2021

Tiếp công dân định kỳ T5 năm 201 (K gửi bản giấy)

Thông báo mời chào giá sửa chữa, lợp mới 05 bảng panô tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam (K gửi bản giấy)

Biển & Hải đảo 29/04/2021

Thông báo mời chào giá sửa chữa, lợp mới 05 bảng panô tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam (K gửi bản giấy)

Thông báo tuyển dụng nhân sự văn phòng đăng ký đất đai

Thông báo 19/04/2021

Thông báo tuyển dụng nhân sự văn phòng đăng ký đất đai

Thông báo tiếp công dân định kỳ T4 năm 2021

Thông báo 07/04/2021

Thông báo tiếp công dân định kỳ T4 năm 2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo tuyển dụng

Thông báo 30/03/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo tuyển dụng

Về việc mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tỉnh Trà Vinh 2021

Khác 30/03/2021

Về việc mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tỉnh Trà Vinh 2021

Mời thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển xã Đông Hải (K gửi bản giấy)

Thông báo 17/03/2021

Mời thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển xã Đông Hải (K gửi bản giấy)

Thông báo tuyển dụng Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Thông báo 10/03/2021

Thông báo tuyển dụng Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường