Thông báo

Về việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Môi trường 09/06/2022

Về việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Thông báo Về việc lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”

Tài nguyên nước 27/05/2022

Thông báo Về việc lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”

Thông báo Về việc mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông

Địa chất và khoáng sản 20/05/2022

Thông báo Về việc mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông

Thông báo Hủy Thông báo chọn tư vấn đấu giá chuyên nghiệp tham gia tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 05 mỏ cát sông năm 2022

Địa chất và khoáng sản 16/05/2022

Thông báo Hủy Thông báo chọn tư vấn đấu giá chuyên nghiệp tham gia tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 05 mỏ cát sông năm 2022

Thông báo về việc mời đơn vị tham gia tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Môi trường 12/05/2022

Thông báo về việc mời đơn vịtham gia tổ chứcđào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Về việc mời chào giá thực hiện lắp bảng thông báo quản lý tại các khu đất năm 2022

Đất đai 29/04/2022

Về việc mời chào giá thực hiện lắp bảng thông báo quản lý tại các khu đất năm 2022

Thông báo Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt

Môi trường 22/04/2022

Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt

Thông báo chào giá sửa chữa, lợp mới 03 bảng panô tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam

Biển & Hải đảo 19/04/2022

Thông báo chào giá sửa chữa, lợp mới 03 bảng panô tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam

Thông báo điều chỉnh thời gian mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) 05 mỏ cát sông

Địa chất và khoáng sản 18/04/2022

Thông báo điều chỉnh thời gian mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) 05 mỏ cát sông

Thông báo Về việc lập Đề cương Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

Tài nguyên nước 31/03/2022

Thông báo Về việc lập Đề cương Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”