Thông báo

Áp dụng mức thu một số loại phí thuộc lĩnh vực TNMT hỗ trợ khó khăn cho đối tượng ảnh hưởng dịch Covid 19 theo Thông tư 47

Thông báo 14/07/2021

Áp dụng mức thu một số loại phí thuộc lĩnh vực TNMT hỗ trợ khó khăn cho đối tượng ảnh hưởng dịch Covid 19 theo Thông tư 47

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo 14/07/2021

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

Danh sách công ty/DN đủ đều kiện để tiếp nhận HS lập thủ tục GP khai thác KS

Thông báo 09/07/2021

Danh sách công ty/DN đủ đều kiện để tiếp nhận HS lập thủ tục GP khai thác KS

Thông báo tiếp công dân định kỳ T7 năm 2021

Thông báo 09/07/2021

Thông báo tiếp công dân định kỳ T7 năm 2021

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên vùng biển đông

Thông báo 07/07/2021

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên vùng biển đông

Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Thông báo 07/07/2021

Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

V/v tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản trong thời gian lập thủ tục gia hạn

Thông báo 07/07/2021

V/v tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản trong thời gian lập thủ tục gia hạn

Thư mời chào giá về việc thực hiện cắm cột ranh các khu đất năm 2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và thực hiện thay cửa cổng tại Khu đất khu III đại học Trà Vinh (cơ sở cũ)

Thông báo 01/07/2021

Thư mời chào giá về việc thực hiện cắm cột ranh các khu đất năm 2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và thực hiện thay cửa cổng tại Khu đất khu III đại học Trà Vinh (cơ sở cũ)

Thư mời thực hiện phát hoang vệ sinh mặt bằng các khu đất năm 2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý

Thông báo 01/07/2021

Thư mời thực hiện phát hoang vệ sinh mặt bằng các khu đất năm 2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý

Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho Dự án; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2

Môi trường 22/06/2021

Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho Dự án; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2