Thông báo

Thông báo (Thay Giấy mời) về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

Thông báo 07/06/2021

Thông báo (Thay Giấy mời) về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

Thông báo về việc nộp Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (5 vị trí mỏ) (K gửi bản giấy)

Thông báo 04/06/2021

Thông báo về việc nộp Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (5 vị trí mỏ) (K gửi bản giấy)

Thông báo Công bố danh sách không đủ điều kiện xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ 2)

Thông báo 02/06/2021

Thông báo Công bố danh sách không đủ điều kiện xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ 2)

Thông báo Công bố danh sách không đủ điều kiện xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ 1)

Thông báo 02/06/2021

Thông báo Công bố danh sách không đủ điều kiện xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ 1)

Thông báo Công bố danh sách đủ điều kiện về hồ sơ xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ 2)

Thông báo 02/06/2021

Thông báo Công bố danh sách đủ điều kiện về hồ sơ xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ 2)

Thông báo Công bố danh sách đủ điều kiện về hồ sơ xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ 1)

Thông báo 02/06/2021

Thông báo Công bố danh sách đủ điều kiện về hồ sơ xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ 1)

Báo cáo nhanh Kết quả xét nghiệm F1 liên quan ca bệnh 7302

Thông báo 01/06/2021

Báo cáo nhanh Kết quả xét nghiệm F1 liên quan ca bệnh 7302

Về việc thay đổi thời gian công bố danh sách đủ điều kiện, thời gian nộp tiền đặt trước, thời gian đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - Vị trí Mỏ số 1: theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát san lấp - Vị trí Mỏ số 2: theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát san lấp

Thông báo 31/05/2021

Về việc thay đổi thời gian công bố danh sách đủ điều kiện, thời gian nộp tiền đặt trước, thời gian đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - Vị trí Mỏ số 1: theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát san lấp - Vị trí Mỏ số 2: theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát san lấp

Thiết lập vùng cách ly y tế, giản cách xã hội để phòng, chóng dịch COVID-19

Thông báo 31/05/2021

Thiết lập vùng cách ly y tế, giản cách xã hội để phòng, chóng dịch COVID-19

Thông báo Về việc mời chào giá thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, phướn

Thông báo 28/05/2021

Thông báo Về việc mời chào giá thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, phướn