Thông báo

Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ môi trường; tài nguyên nước, khoáng sản và xử phạt vi phạm hành chính

Thông báo 31/07/2020

Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ môi trường; tài nguyên nước, khoáng sản và xử phạt vi phạm hành chính

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Thông báo 30/07/2020

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Máy in A4, máy nước nóng lạnh, máy đọc mã vạch, camera, máy chấm công, tích điện, đĩa cứng) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 28/07/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Máy in A4, máy nước nóng lạnh, máy đọc mã vạch, camera, máy chấm công, tích điện, đĩa cứng) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gới thầu số 01: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác, mực in, mực photocopy thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 27/07/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu gới thầu số 01: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác, mực in, mực photocopy thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn (lần 2)

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 25/07/2020

Gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn (lần 2)

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo 24/07/2020

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng lao động

Nghị quyết về việc quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo 21/07/2020

Nghị quyết về việc quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập "Đề án tổng thể Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025"

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 13/07/2020

Mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập "Đề án tổng thể Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025"

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Thực hiện, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 09/07/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Thực hiện, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020

Thông báo 07/07/2020

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020