Thông báo

Chọn đơn vị tư vấn HSMT DA Mở rộng nâng cấp quan trắc MT thông minh

Môi trường 20/10/2021

Chọn đơn vị tư vấn HSMT DA Mở rộng nâng cấp quan trắc MT thông minh

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức

Thông báo 15/10/2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất diện tích 51.898,6 , tọa lạc tại phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để thực hiện dự án Trung Tâm Thương mại - Dịch vụ phường 8, thành phố Trà Vinh

Đất đai 08/10/2021

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất diện tích 51.898,6 , tọa lạc tại phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để thực hiện dự án Trung Tâm Thương mại - Dịch vụ phường 8, thành phố Trà Vinh

Tiếp công dân định kỳ Tháng 10 năm 2021

Thông báo 04/10/2021

Tiếp công dân định kỳ Tháng 10 năm 2021

Thông báo chọn đơn vị tư vấn lập HSMT đánh giá thẩm định HSMT (lần 2)

Đất đai 29/09/2021

Thông báo chọn đơn vị tư vấn lập HSMT đánh giá thẩm định HSMT (lần 2)

Thông báo tuyển dụng

Thông báo 21/09/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Đất đai 20/09/2021

Thông báo chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Thư mời báo giá thực hiện một số giải pháp để quản lý khu đất Đại học Trà Vinh Khu III tọa lạc tại Phường 1, TPTV.

Đất đai 16/09/2021

Thư mời báo giá thực hiện một số giải pháp để quản lý khu đất Đại học Trà Vinh Khu III tọa lạc tại Phường 1, TPTV.

Thông báo Về việc chọn đơn vị tư vấn kiểm tra nghiệm thu Kế hoạch Số hóa bản đồ địa chính theo tư liệu đo đạc năm 1996 phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện Càng Long

Thông báo 14/09/2021

Thông báo Về việc chọn đơn vị tư vấn kiểm tra nghiệm thu Kế hoạch Số hóa bản đồ địa chính theo tư liệu đo đạc năm 1996 phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện Càng Long

Tiếp công dân định kỳ T9 năm 2021

Thông báo 07/09/2021

Tiếp công dân định kỳ T9 năm 2021