Thông báo

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 06/08/2020

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phòng, chống dịch COVID-19

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tuyển dụng lao động

Thông báo 06/08/2020

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tuyển dụng lao động

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 03/08/2020

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7//2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thông báo 31/07/2020

Thực hiện thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7//2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Thông báo 31/07/2020

Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ môi trường; tài nguyên nước, khoáng sản và xử phạt vi phạm hành chính

Thông báo 31/07/2020

Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ môi trường; tài nguyên nước, khoáng sản và xử phạt vi phạm hành chính

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Thông báo 30/07/2020

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn (lần 2)

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 25/07/2020

Gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn (lần 2)

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo 24/07/2020

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng lao động

Nghị quyết về việc quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo 21/07/2020

Nghị quyết về việc quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh