Thông báo

Thông báo tuyển dụng nhân sự văn phòng đăng ký đất đai

Thông báo 19/04/2021

Thông báo tuyển dụng nhân sự văn phòng đăng ký đất đai

Thông báo tiếp công dân định kỳ T4 năm 2021

Thông báo 07/04/2021

Thông báo tiếp công dân định kỳ T4 năm 2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo tuyển dụng

Thông báo 30/03/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo tuyển dụng

Về việc mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tỉnh Trà Vinh 2021

Khác 30/03/2021

Về việc mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tỉnh Trà Vinh 2021

Mời thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển xã Đông Hải (K gửi bản giấy)

Thông báo 17/03/2021

Mời thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển xã Đông Hải (K gửi bản giấy)

Thông báo tuyển dụng Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Thông báo 10/03/2021

Thông báo tuyển dụng Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý (bán vật liệu): Nhà, công trình xây dựng trên khu đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Thông báo 22/02/2021

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý (bán vật liệu): Nhà, công trình xây dựng trên khu đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

TB lập Đề cương Dự án Điều tra, nghiên cứu, lập bản đồ tọa độ các khu vực an toàn trên biển, các khu vực tránh sóng, tránh bão khu vực biển tỉnh

Thông báo 19/01/2021

TB lập Đề cương Dự án Điều tra, nghiên cứu, lập bản đồ tọa độ các khu vực an toàn trên biển, các khu vực tránh sóng, tránh bão khu vực biển tỉnh

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết nghiệp vụ: Xây dựng đánh giá dịch vụ thu gôm, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo 09/12/2020

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết nghiệp vụ: Xây dựng đánh giá dịch vụ thu gôm, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo Về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết dự án: Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu Quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2

Thông báo 02/12/2020

Thông báo Về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết dự án: Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu Quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2